7316 sayılı Yasa 22 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, yasanın çalışma hayatını etkileyen hükümlerinin ana unsurlarına ilişkin açıklamalarımızı aşağıda bulabilirsiniz:

Nakdi Ücret Desteğine ilişkin düzenlemeler;

Nakdi Ücret Desteği, 2021 Nisan ayından itibaren uygulanmak üzere 50,00 TL olarak belirlendi. 30 Nisan 2021’den sonra yapılacak Nakdi Ücret Desteği ödemelerinden damga vergisi de dahil hiçbir kesinti yapılmayacak.

Nakdi ücret desteğinden, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 17.04.2020 tarihinde iş akdine tabi çalışanlar ücretsiz izne ayrılmaları halinde yararlanabilmekte, bu tarihten sonra işe alınanların yararlanma imkanı bulunmamaktaydı.

Yeni düzenlemeye göre, NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda faaliyet gösteren işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında faaliyet gösteren işyerlerinde; Mart 2021 tarihinde iş sözleşmesi bulunmak kaydı ile ücretsiz izne ayrılan çalışanlara, işe giriş tarihine bakılmaksızın 2021 Nisan ve Mayıs ayları için nakdi ücret desteği sağlanacak.

Prim desteğine ilişkin düzenleme;

NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda faaliyet gösteren işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında  faaliyet gösteren işyerlerinde; 2021 Mart ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılar için,  2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ait  prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı Fondan karşılanacaktır.

Belirtilen prim desteğinden yararlanan işverenler; aynı sigortalı için destekten yararlanılan süre boyunca, diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamayacaktır.

Yersiz yararlanma, mevcut borcu bulunan işverenlerin yararlanma koşullarına dair ayrıntılar da yasada açıklanmıştır.

Analık ve Hastalık halinde geçici iş göremezlik hesabında değişiklik;

Analık ve hastalık hallerinde verilecek ödenek ve bağlanacak gelirlerin hesabında iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki prime esas kazançlar toplamının bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi sureti ile hesaplanacaktır.

Geçmişe yönelik prim teşviklerinden yararlanma ve değişiklik yapma imkanı kaldırıldı;

5510 sayılı Kanun ve diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden geriye yönelik 6 ay için yararlanabilme uygulamasına son verilmiştir. Buna göre; yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılamayacak; yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecektir.