Türkiye'de petrokimyadan otomotive, demir çelikten havacılığa kadar çeşitli sektörlerde büyük ölçekli, stratejik ve entegre yatırımlara uygun ortam sağlayan endüstri bölgelerinin sayısı 29'a ulaştı.

 

ULUSLARARASI REKABET AVANTAJI
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre endüstri bölgeleri, özellikle üretim maliyetleri açısından büyük ölçekli yatırımlar için uygun sanayi alanları oluşturulmasına imkan veriyor. Buralarda üretilen stratejik ürünler, Türkiye ekonomisini uluslararası alanda rekabet edebilir bir yapıya taşıyor. Yatırımcıların çeşitli destek ve teşviklerden faydalandırıldığı endüstri bölgelerinde, bazı harç ve vergilerden muafiyet sağlanırken yatırım için gerekli izin süreçleri de hızlandırılıyor. Endüstri bölgesinin yatırıma hazır hale getirilmesi için gerekli kamulaştırma bedeli ve etüt, harita, plan, proje dahil altyapıya ilişkin tüm giderler öncelikle yönetici şirket veya yatırımcılar tarafından veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanabiliyor.

 

BURSA'DA DA VAR

Son olarak temmuz ayında ilan edilen Hatay'daki LPG depolama ve petrokimya sektöründeki özel endüstri bölgesi ile sayıları 29'a ulaşan endüstri bölgeleri, 17 ilde yer alıyor. Söz konusu bölgelerden 16'sında üretim yapılırken 13'ünde proje ve inşaat aşamaları devam ediyor. Üretim gerçekleştirilen endüstri bölgelerinde, 2021 yıl sonu verilerine göre 32 bin 165 kişi istihdam ediliyor. Söz konusu bölgelerden geçen yıl yaklaşık 10,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilirken cari açığın azaltılmasına sağlanan katkı 8,4 milyar dolara yaklaştı. İlan edilen endüstri bölgelerinde öngörülen yatırımların tamamının gerçekleştirilmesi durumunda, cari açığın azaltılmasına yıllık 35,3 milyar dolar katkı sağlanması ve toplam 99 bin kişiye iş imkanı sunulması bekleniyor. İstanbul, ilan edilen endüstri bölgelerinden 4'üne ev sahipliği yaparken Bursa, Adana ve Konya'da 3'er endüstri bölgesi yer alıyor. Hatay, İzmir ve Zonguldak'ta 2'şer, Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Karaman, Kocaeli, Mardin, Mersin, Niğde, Sakarya ve Trabzon'da birer endüstri bölgesi bulunuyor. Söz konusu endüstri bölgeleri, petrokimya, elektrik üretimi, savunma, otomotiv, rafineri, kağıt, demir-çelik, gübre, havacılık ve uzay, ilaç sanayisi, doğal gaz işleme gibi kritik sektörlerde faaliyet gösteriyor.