Turizm, gıda, deniz ürünleri, tekstil, otomotiv, inşaat, demir-çelik maden, enerji ve havacılık gibi çok sayıda sektörde Türk iş insanlarına ticaret ve yatırım imkanı sunan Portekiz ayrıca başta Latin Amerika olmak üzere üçüncü ülkelerdeki faaliyetlerin geliştirilmesi açısından da önemli bir üs niteliği taşıyor.

Künye

Resmi Adı Portekiz Cumhuriyeti

Nüfus 10.269.000

Dil Portekizce

Din Katolik

Yüzölçümü 91.951 m2

Başkent Lizbon

Yönetim Şekli Cumhuriyet; Parlamenter Demokrasi

Devlet Başkanı Marcelo Rebelo de Sousa

Başbakan Antonio Luís Santos da Costa

Para Birimi Euro (€)

Enflasyon (Yıllık) %0.34

GSYİH 237.68 milyar dolar

GSYİH Büyüme (Yıllık) %2.16

Kişi Başına Düşen Brüt Milli Gelir 35.60 bin dolar

Coğrafi Konum

Portekiz, Avrupa’nın güneybatısında İber Yarımadası üzerinde yer alan, Avrupa Kıtası'nın en batıdaki ülkesidir. Portekiz kuzeyden ve doğudan İspanya, güneyden ve batıdan da Atlas Okyanusu ile çevrilidir.

Nüfus ve İstihdam

Portekiz’in toplam nüfusu 10,3 milyondur. Kıyı şeridinde özellikle Lizbon ve Porto’da nüfus yoğunluğu fazladır. Portekiz’de işsizlik oranı ekonomik krizin hissedilmeye başlandığı 2008 yılından bu yana hızla yükselmektedir. Gerek ülkenin iç dinamikleri gerek Euro bölgesindeki olumsuz gelişmeler işsizlik oranın yükselmesine sebep olmaktadır.

Ülkedeki işsiz sayısının toplam işgücüne oranı %9,9 olup dünyada işsizliğin yüksek olduğu ülkeler arasında 57. yer almaktadır.

Doğal Kaynaklar

Madenler açısından zengin bir ülke olan Portekiz’de bakır, tungsten, demir ve kalay rezervleri bulunmaktadır. Ülke aynı zamanda dünyadaki en büyük doğal taş üreticilerinden biridir. Doğal taş sektöründeki en önemli ürün mermer olup, Portekiz dünyanın en büyük mermer ihracatçılarından biridir. Ülkede uranyum rezervleri de bulunmaktadır.

Ekonomik Yapı

Portekiz, 2019 yılı verilerine göre kişi başı 35.60 bin dolar ve toplam 237.68 milyar dolar gayri safi milli hasılaya sahiptir. 2020 yılında toplam 77.48 Milyar dolar ithalat ve 61.53 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir.

Portekiz 1986 yılında Avrupa Topluluğu’na katılmasıyla giderek artan bir şekilde hizmet sektörü odaklı hale gelmiştir. Hizmet sektörüne yoğunlaşmanın dışında, modernizasyon sürecine giren üretimde kayda değer değişiklikler yaşanmıştır. Geleneksel üretim sektörleri büyük oranda yerini daha fazla teknoloji içeren ve ülke ekonomisinin büyümesine katkıda bulunan oto ana ve yan sanayi, elektronik, enerji, ilaç ve yeni teknoloji gibi yeni sektörlere bırakmıştır.

Portekiz’in coğrafik konumu da hizmet sektörünün büyümesine katkıda bulunmaktadır. Ilıman Akdeniz iklimi ve geniş sahilleri turizm sektörünün gelişmesini sağlamaktadır.

Dış Ticaret

2020 yılında 62 milyar dolarlık ihracatla dünyada 45. sırada olan ülkenin ihracat yaptığı başlıca ülkeler; İspanya, Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD’dir. Ülkenin ihracatında Türkiye %1 pay ile 19. sıradadır.

Ülkenin ihraç ettiği başlıca ürünler; otomobiller, karayolu taşıtları için aksam ve parçalar, petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar, ve devir, üretim sayaçları, taksimetreler, milometreler, pedometreler vb. ürünlerdir.

2020 yılında 78 milyar dolarlık ithalatla dünya ithalatında 40. sırada olan ülkenin ithalat yaptığı başlıca ülkeler İspanya, Almanya, Fransa, Hollanda ve İtalya’dır. Ülkenin ithalatında Türkiye %1,1 pay ile 13. sıradadır.

İthal ettiği başlıca ürünler; ham petrol, otomobiller, karayolu taşıtları için aksam ve parçalar, tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar ve petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlardır.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Portekiz, 2020 yılında yaklaşık 3 milyar dolar ile doğrudan yabancı yatırım çeken ülkeler arasında 43. ve 199 milyar dolarlık toplam yabancı sermaye stoğu ile dünyada 40. sıradadır. AB ülkeleri Portekiz’deki doğrudan yabancı yatırımların en büyük kaynağı olup, toplam yabancı yatırımların %88’ini oluşturmaktadır. Hollanda, İspanya, Lüksemburg, İngiltere, Fransa sıralamada önde gelmektedir.

Yabancı yatırımların yönlendiği başlıca sektörler; ticaret (%33,1), üretim (%22,5, finans ve sigortacılık faaliyetleri (%16,4), bilgi ve telekomünikasyon (%3,4) ve elektrik, su ve gaz (%3)’dır.

Altın Vize Uygulaması

Portekiz, AB vatandaşı olmayanlar açısından 2012 yılında ‘Altın Oturum İzni Programı’nı devreye aldı. Gayrimenkul yatırımı, sermaye yatırımı veya istihdam yaratma seçenekleri bulunan program kapsamında yatırımcılara ‘Altın Vize’ imkanı sağlanıyor.  

Altın Vize alabilmek için Portekiz'de toplam değeri 500 bin euro olan bir emlak satın almak (kentsel dönüşüm kapsamındaki alanlarda 350 bin euro’luk 30 yılı geçkin emlak edinme ve yenileme), minimum 250 bin euro sermaye yatırımında bulunmak veya en az 10 kişiyi istihdam edecek bir işletme kuruması gerekiyor.

Türkiye-Portekiz Ticareti

Türkiye ile Portekiz arasındaki ticaret hacmi sürekli olarak artma eğilimindedir. 2020 yılında ülkeye ihracatımız 923 milyon milyar dolardır. 2020 yılında ülkenin toplam ihracatımızdaki payı %0,5 olup 44. sıradadır.

2020 yılında ülkeden ithalatımız 959 milyon dolardır. 2020 yılında ülkenin toplam ithalatımızdaki payı %0,4 olup 45. sıradadır.

Ticari Cazibe Faktörleri

İş yapma kolaylığındaki durumu 4 / 5

Lojistik performansı 3 / 5

Vizesiz geçiş Yok

Bir iş kurmak için gereken süre 6.5 gün

Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortlama teslim süresi 3 gün

Teslim limanından alıcıya ortalama teslim süresi 3 gün