Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Yayımlandı

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Yayımlandı

Bilindiği gibi uzaktan çalışma İş Kanunu’na 2016 yılında girmiştir. Kanunun 14. maddesinde uzaktan çalışmanın tanımı ve ana unsurlarına yer verilerek diğer usul ve esasların çıkartılacak yönetmelikte düzenleneceği belirtilmiştir. Beklenen yönetmelik 10.03.2021 tarih ve 31419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Uzaktan Çalışma Yönetmeliğinde; sözleşmenin şekli ve içeriği, çalışma mekanının düzenlenmesi, malzeme ve iş araçlarının temini ve kullanımı, üretim maliyetlerinin karşılanması, çalışma sürelerinin belirlenmesi, iletişim, verilerin korunması, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınması, uzaktan çalışma yapılamayacak işler, uzaktan çalışmaya geçiş gibi ana başlıklar altında usul ve esasların düzenlendiği görülmektedir.

Uzaktan çalışmanın belki de en tartışmalı başlıklarından biri olan “çalışma süresi” ve “fazla mesai kavramı” yönetmeliğin 9. maddesinde düzenlenmiş ve “..Fazla çalışma işverenin yazılı talebi üzerine, işçinin kabulü ile mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.” hükmüne yer verilerek fazla mesainin ancak işverenin yazılı talebi ve işçinin kabulü ile yapılabileceğine işaret edilmiştir.

Ayrıca, hali hazırda fiilen işyerinde çalışma esasına göre kurulu olan sözleşmelerin sonradan uzaktan çalışmaya dönüştürülmesi konusunun da yönetmelikte düzenlendiği görülmektedir. Bu kapsamda, tarafların anlaşması ile her zaman uzaktan çalışmaya geçiş yapılabileceği belirtilmiştir. Yanısıra işçinin tek taraflı olarak uzaktan çalışmaya geçmek üzere yazılı talepte bulunabileceğine ve bu talebin işverence değerlendirilmesine dair usul ve esaslara da yönetmelikte yer verilmiştir.

Son olarak özellikle pandemi döneminde sıklıkla tartışılan konulardan biri açıklığa kavuşturularak uzaktan çalışmaya geçişin zorlayıcı bir nedenden kaynaklanması halinde işçinin talep ve onayının aranmayacağı net bir ifade ile hüküm altına alınmıştır.

İlgili yönetmeliğin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

www.resmigazete.gov.tr