Sektörel Analiz:
Görüş

Sektörel Analiz: <br> Görüş

Mobilya sektörünün gelişmesi için atılacak adımlar

Türkiye’de mobilya sektörü her yönüyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan önemli bir sektördür. Yüksek istihdam potansiyeli ile hızlı büyüyen sektörler arasında yer almaktadır. 1970’lerden sonra sanayileşmeye başlayan mobilya sektörü, yapı sektörünün gelişmesi ve mobilyanın kullanım alanının artması ile hızla büyüyerek, hem tüketim hem de üretimde önemli bir hacme ulaşmıştır. Ancak sektörde herkes tarafından bilinen önemli sorunlarımız bulunmaktadır.
Türkiye mobilya sektörünün sorunlarının başında kayıt dışılık, taklitçilik, tanıtım eksikliği ve kalifiye işgücü bulma zorluğu, enerji ve nakliye maliyetlerinin yüksekliği, hammadde kaynaklarının azalması yer almaktadır. Mevcut sorunların tespiti ve giderilmesine yönelik yapılacak çalışmalar, sektörün gelişimine katkılar sağlayacaktır.
Mobilyacılığın sanayileşmesinden bugüne kadar Türkiye’de mobilya sektörünün gerek iç gerekse dış piyasada büyük ilerlemeler kaydettiği bilinmektedir. Ancak bu gelişmeler, mobilya sektöründe sürekli yaşanan sorunları giderememiştir.

 • Kaynak sağlayan yeni finans kuruluşları kurulması ve kredi miktarlarının artırılması,
 • Sektöre eleman yetiştiren mevcut meslek okulları programlarının yeni teknolojilere uygun olarak güncelleştirilmesi ve üniversite-sanayi iş birliğini sağlayacak çalışmaların başlaması,
 • İşletmelerin uluslararası sergi ve fuarlara katılmalarının daha fazla teşvik edilmesi,
 • İhracata ilişkin teşvikler sunulması,
 • Üretim ve pazarlama aşamalarında ilgili kurumlar tarafından destek sağlanması,
 • Üretimi ve ihracatı teşvik etmek için enerji fiyatlarıyla ilgili düzenlemeler yapılması ve vergi oranlarının Avrupa ülkeleri seviyesine getirilmesi,
 • Üretim öncesi, üretim ve üretim sonrası kalite etütleri yapılması,
 • İşletmelerin TSE Belgesi almalarının teşvik edilmesi ve toplam kalite yönetimi konusunda seminerler verilmesi,
 • Avrupa standartlarında uygun bir ambalaj standardı getirilmesi,
 • El işçiliğinin geliştirilip gerçekçi modellerle bir araya getirilmesi,
 • Marka oluşumunun teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi,
 • Kayıt dışı ticareti önleyici tedbirlerin alınması ve denetimlerin sıklaştırılması mevcut sorunların çözümünde yardımcı olacaktır.

 
Mümin Yılmaz
BTSO Meclis Üyesi

Yazıyı Paylaş:    

Diğer İçerikler

Ağustos 2019 Tatil Rotası

Ağustos 2019 Tatil Rotası

Ağustos 2019 Tatil Rotası

Devamını Oku
Bursa İş Dünyası BTSO ile Dünyaya Açılmaya Devam Ediyor

Bursa İş Dünyası BTSO ile Dünyaya Açılmaya Devam Ediyor

Bursa İş Dünyası BTSO ile Dünyaya Açılmaya Devam Ediyor

Devamını Oku
Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Devamını Oku
BTSO EKONOMİ ARŞİV