Sektörel Analiz:
Görüş

Sektörel Analiz: <br> Görüş

Sektörün önceliği mesleki eğitim

Mobilya, barınma ihtiyacından sonra yaşam kalitemizi doğrudan etkileyen, insan hayatının vazgeçilmez ihtiyaçlarından biridir. İnsan var olduğu sürece süreklilik arz eden mobilya ihtiyacının karşılanması; ülkemizde sektörün ihtiyacı olan hammadde, imalat ve hizmet alanlarının iyi yönetilmesi ile mümkündür. Bu nedenle her sektörde olduğu gibi mobilya sektöründeki en önemli sorun nitelikli eleman sorunudur.
Mobilya sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin en büyük sorunlarından biri kabul edilen nitelikli personel istihdam durumu bugüne kadar yapılan çalışmalar üzerinden incelenmiştir. Böylelikle işletmelerin ve eğitim kurumlarının sorunları ile çözümüne ulaşamamasının temel nedenleri ortaya konmuştur.
Okulların kendilerini yeteri kadar iyi tanıtamadıkları, işletmeler ve eğitim kurumları ilişkilerinin canlı olmaması, sektörün sorunlarına yönelik ilgili kişilerin ve kurumların uygun projeler üretemediği ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak işletmelerde eğitimci personel eksikliği, insan kaynaklarında çalışan kişilerin okul-sanayi işbirliği konusunda yeterli donanıma sahip olmamaları, okul yöneticilerinin girişimlerinin yetersizliği, sektör temsilcilerinin sorunlarını okullarla istişare etmedeki eksiklikleri vb. problemler olarak ortaya çıkmıştır.

Bu problemlere yönelik çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. Nitelikli personel sorunu aynı zamanda yarım asra ulaşmış birçok aile şirketinin, gelir kaygısı olmayan yeni nesil yöneticilerinin istihdam ve ara eleman sorunlarından dolayı şirketlerini kapatma noktasına geldiği görülmektedir. Bu durum da sektördeki köklü firmaların yok olmasına neden olmaktadır.
 Ayrı ayrı ele aldığımızda nitelikli personel ve ara eleman sorunu birçok konuda sektörü olumsuz etkilemektedir. Önemli olan bu durumun çözümlenmesi amacı ile sektör temsilcilerinin bir platformda birleşerek mesleki eğitimin nasıl özendirilmesi gerektiği değerlendirilmelidir. Ülkemizde ve dünyada iş yeri sayısı, yaratılan istihdam ve katma değer açısından son derece önemli olan bu sektörün ihtiyaç duyduğu her düzeyde kalifiye teknik eleman ihtiyacının karşılanması için çıraklık eğitimi, meslek liseleri, meslek yüksek okulları ve üniversite düzeyinde her ülkede farklı isimlerle amaca yönelik eğitim kurumları oluşturulmuştur. Fakat ülkemizde bu tür mesleki eğitim veren okullarda mobilya bölümünün tercihinin çok az olmasından dolayı sektörümüze personel yetiştirecek sınıflar açılmamaktadır ve bu durum mobilya sektörünün geleceğini ciddi tehdit etmektedir.
Bu durumun aşılabilmesi için mesleki eğitim alan öğrencilerin veya mesleki eğitim almak isteyen öğrencilerin sektörümüz ile ilgili bölümleri seçmesi ve bu bölümlerde gelecek görülmesi açısından da sektör temsilcilerinin, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ile işbirliği içinde lise başlangıç seviyesindeki meslek lisesi öğrencilerine yönelik teşvik edici paneller, eğitimler, ödül uygulamaları gibi çalışmalar yapmalıdır.
 
Durmuş Kumru
BTSO Meclis Üyesi
 

Yazıyı Paylaş:    

Diğer İçerikler

‘Güvenilir Gıda Tüketelim Obeziteyi Önleyelim’ Projesi Sona Erdi

‘Güvenilir Gıda Tüketelim Obeziteyi Önleyelim’ Projesi Sona Erdi

‘Güvenilir Gıda Tüketelim Obeziteyi Önleyelim’ Projesi Sona Erdi

Devamını Oku
Türkiye Ekonomisi

Türkiye Ekonomisi

Türkiye Ekonomisi

Devamını Oku
1. Bölge’de Mekansal Planlama Revize Edilmeli

1. Bölge’de Mekansal Planlama Revize Edilmeli

1. Bölge’de Mekansal Planlama Revize Edilmeli

Devamını Oku
BTSO EKONOMİ ARŞİV