Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi kapsamında ihracat, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,1 yükselerek 19 milyar 254 milyon dolar, ithalat ise yüzde 4 artışla 29 milyar 117 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 yükselişle 9 milyar 863 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Nisan 2023'te yüzde 68,8 iken geçen ay yüzde 66,1'e geriledi.

Ocak-Nisan Döneminde Dış Ticaret Açığı Yüzde 30,5 Azaldı

Ocak-nisan döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artışla 82 milyar 839 milyon dolar, ithalat yüzde 9 azalarak 113 milyar 81 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 30,5 azalışla 43 milyar 539 milyon dolardan 30 milyar 243 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Nisan 2023 döneminde yüzde 64,9 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 73,3'e yükseldi.

Enerji Ve Altın Hariç Dış Ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, nisanda yüzde 3,9 azalarak 17 milyar 985 milyon dolardan 17 milyar 291 milyon dolara geriledi. Nisanda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat, yüzde 2,3 yükselişle 21 milyar 855 milyon dolardan 22 milyar 354 milyon dolara ulaştı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı nisanda 5 milyar 62 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 0,5 azalışla 39 milyar 645 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,4 olarak belirlendi. Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta nisanda imalat sanayisinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Ocak-nisan döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,9, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 olarak belirlendi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre, ithalatta nisanda ara mallarının payı yüzde 69,5, sermaye mallarının payı yüzde 13,8 ve tüketim mallarının payı yüzde 16,7 olarak hesaplandı.

 İthalatta, bu yılın ocak-nisan döneminde ara mallarının payı yüzde 70,3, sermaye mallarının payı yüzde 14,5 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,1 oldu.

Almanya İhracatta, Çin İthalatta İlk Sırada

Nisanda ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı 1 milyar 483 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 186 milyon dolarla ABD, 1 milyar 170 milyon dolarla Birleşik Krallık, 876 milyon dolarla Irak, 861 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29'unu oluşturdu.

Ocak-nisan döneminde de ihracatta ilk sırayı 6 milyar 708 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi sırasıyla 4 milyar 995 milyon dolarla ABD, 4 milyar 373 milyon dolarla Birleşik Krallık, 4 milyar 310 milyon dolarla İtalya ve 4 milyar 232 milyon dolarla Irak izledi. Bu dönemde ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,7'sine tekabül etti.

Nisanda ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat tutarı 3 milyar 754 milyon dolar olarak hesaplanırken, bu ülkenin ardından 3 milyar 327 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 242 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 984 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 331 milyon dolarla ABD geldi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,4'ünü oluşturdu.

Ocak-nisan dönemindeki ithalatta ise ilk sırada 15 milyar 310 milyon dolarla Rusya yer aldı. Bu ülkeyi 13 milyar 981 milyon dolarla Çin, 8 milyar 524 milyon dolarla Almanya, 6 milyar 617 milyon dolarla İtalya, 5 milyar 477 milyon dolarla ABD takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalatın toplam ithalat içindeki payı yüzde 44,1 olarak hesaplandı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, nisanda bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 3,5 azalırken, ithalat yüzde 5,1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise nisanda geçen yılın aynı ayına göre ihracat aynı kalırken, ithalat yüzde 5,9 artış gösterdi.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, "ISIC Rev.4" sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Nisanda bu sınıflamaya göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,6 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,6 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-nisan döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,1'i, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,2'yi buldu.

Nisanda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,6 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,3 olarak kaydedildi. Ocak-nisan döneminde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,9, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı ise yüzde 11,2 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi Verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre nisanda ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,8 azalarak 17 milyar 310 milyon dolara geriledi. İthalat yüzde 3,1 artarak 26 milyar 606 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Nisanda dış ticaret açığı yüzde 13,7 artarak 8 milyar 173 milyon dolardan 9 milyar 296 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Nisan 2023'te yüzde 68,3 iken bu yılın aynı ayında yüzde 65,1 oldu.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 artarak 75 milyar 85 milyon dolar, ithalat yüzde 9,5 azalarak 105 milyar 701 milyon dolar olarak belirlendi.

Ocak-nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 29,1 azalarak 43 milyar 172 milyon dolardan 30 milyar 616 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Nisan 2023 döneminde yüzde 63,1 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 71'e yükseldi.