7316 Sayılı Yasa İle Çalışma Hayatına İlişkin Getirilen Düzenlemeler

7316 sayılı Yasa 22 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, yasanın çalışma hayatını etkileyen hükümlerinin ana unsurlarına ilişkin açıklamalarımızı aşağıda bulabilirsiniz: Nakdi Ücret Desteğine ilişkin...

15/06/2021
Şirketlerin ‘Kar Payı Avansı’ Dağıtımı Şartları Nelerdir?

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olmayan anonim şirketler, limited şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler bakımından kar payı avansı dağıtılabilmesinin koşulları ve gereklilikleri Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe...

31/05/2021
Yeşil Mutabakat, Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yepyeni Bir Fırsat

Avrupa, Türkiye’nin ticaretinde ve ülkemize gelen doğrudan ve dolaylı yabancı yatırımlarda en önemli partnerimiz… Dolayısıyla, ülke olarak AB’de yaşananlara dikkat etmek, oradaki gelişmeleri iyi takip edip anlamak zorundayız. Aralık 2019’da Avrupa...

05/05/2021
Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Yayımlandı

Bilindiği gibi uzaktan çalışma İş Kanunu’na 2016 yılında girmiştir. Kanunun 14. maddesinde uzaktan çalışmanın tanımı ve ana unsurlarına yer verilerek diğer usul ve esasların çıkartılacak yönetmelikte düzenleneceği belirtilmiştir. Beklenen...

21/04/2021
Hamiline Yazılı Pay Senetleri İçin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na Bildirim Zorunluluğu Getirildi

Hamiline yazılı pay sahipleri ve paylarına ilişkin bilgilerin kaydi sisteme alınmak suretiyle, paylara ve pay devirlerine ilişkin şeffaflığın artırılması ve ticari güven ortamına katkı sağlamak amacıyla 27 Aralık 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde...

24/03/2021
Ticari Davalarda Uygulanan Basit Yargılama Usulüne İlişkin Parasal Sınır Nedir?

28.07.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7251 sayılı Kanun ile Basit Yargılama Usulüne tabi olacak ticari davalar hakkındaki parasal sınır yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme usul hukukumuza nasıl bir değişiklik getiriyor?28.07.2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazetede...

24/03/2021