Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) tarafından internet sitesinde yapılan açıklamaya göre Şubat ayı muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı.

 

Son Gün 31 Mart

Duyuruda, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesinde yer alan yetkiye dayanılarak; mükellefler tarafından verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 31 Mart 2023 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi. Açıklamaya göre, işverenlerin bildirimlerini süresinde yapabilmeleri için Türkiye genelinde 2023 yılı Şubat ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin “Sigorta Bildirimleri”ne ilişkin kısmının da son verilme süresi 31 Mart 2023 Cuma günü saat 23:59'a kadar verilmesi halinde süresinde verilmiş sayılacak. Ancak, e-Bildirge sistemi üzerinden gönderilecek olan Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin son verilme tarihinde bir değişiklik olmadığı en geç 27 Mart 2023 tarihine kadar gönderilmesi gerektiği ifade edildi. Açıklamada, 2023/Şubat ayı tahakkuklarının son ödeme tarihinde herhangi bir değişiklik olmadığı söz konusu prim tahakkuklarına ilişkin ödemelerin 31 Mart 2023 tarihine kadar yapılması gerektiğine dikkat çektildi.