Reel Kesim Güven Endeksi, martta geçen aya göre 2,9 puan artarak 104,4'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından mart ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1731 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi. Buna göre, Reel Kesim Güven Endeksi, martta geçen aya göre 2,9 puan artarak 104,4 seviyesine çıktı. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi 1,5 puan artarak 103,5 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler ise azalış yönünde etkiledi. Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde azalış bildirenler lehine olan seyir, artış bildirenlerin lehine döndü. İç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlenirken, ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre zayıfladı. Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre güçlendi. Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güç kazandı. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler bir önceki aya göre zayıflarken, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler ise güçlendi.

ÜFE Beklentisi Yüzde 54,5'e Geriledi

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir güçlenirken, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir ise zayıfladı. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler de zayıflarken, gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 54,5 seviyesinde gerçekleşti. İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 76,9'a ve daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 16'ya gerilerken, daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 7,1'e çıktı.