Türkiye Bankalar Birliği (TBB), "KOBİ'ler için sürdürülebilirlik ne anlama geliyor?" başlıklı rapor yayımladı.

TBB'den yapılan açıklamada, 12 sayfalık rapor, "Giriş", "Sürdürülebilir Finansa Genel Bakış", "Bankacılık Sektörünün Sürdürülebilir Finans Alanındaki Rolü ve Reel Sektörden Beklentiler" ile "Sonuç ve Değerlendirmeler" başlıklarından oluşuyor. Rapor; KOBİ'lere, sürdürülebilir finans alanındaki yeni gelişmeler, bankacılık sektörünün sürdürülebilir finans alanındaki rolü, bankaların ve reel sektörün yeşil dönüşüm konusunda yapacağı çalışmalarla yeşil finansman kapsamında yararlı bilgiler hakkında genel bir bakış açısı sunmayı ve farkındalık kazandırmayı amaçlıyor. Ayrıca, toplam ihracatın 2022 yılı itibarıyla yüzde 32'sini oluşturan KOBİ'lerin sürdürülebilir uygulamalara geçiş ve yeşil dönüşüm süreçlerine uyumu konusunda katkı sağlanması da hedefleniyor.