Görsel Yönetim

Görsel Yönetim

Bilgiler, yüzde 80’den daha fazla bir oranda göz yolu ile elde edilir. Bu da konuşmadan 6 kat daha etkili olduğunu gösterir. Görsel yönetim, zaman kazanımı sağlarken, yanlış anlaşılmalardan korur. Aynısı hafızamıza bilgileri ulaştırmamızda da gerçekleşir çünkü insanlar bilgileri resimler halinde saklarlar. Görsel işaretçiler etkilidir ve açıkça ilişkileri gösterebilmektedir. Bu yüzden tüm proseslerde görsel işaretçiler kullanılması tavsiye edilir.

Görselleştirme bilgilerin açıkça görünür olması anlamındadır. Görsel Yönetim, doğru operasyonu çok fazla uğraş gerektirmeden doğrudan gerçekleştirebildiği biçimde bilginin sunulması anlamında kullanılmaktadır.

Pozitifte olduğu gibi negatifin de tasvir edilmesiyle, görsel yönetim doğru kararların alınmasında yardımcı olur.

  • Pozitif ver, kendine güveni güçlendirir ve yapılan işin doğru olduğu geri bildirimini verir.
  • Olumsuz gidişat erken uyarı ve düzeltici hareketin yapılması gerektiğinin göstergesini sağlamaktadır.

Sadece bu bilgilerin açık bir sunumu hareket güdüsü sağlamaktadır. Birçok şirkette bu doğruca yapılmamaktadır.

Bir şirkette görsel yönetim, kesin ve açık bir biçimde ilgili herkese önemli bilgileri sağlamayı hedeflemektedir.

Özetle

  • Görsel yönetim, günlük yönetimin parçasıdır. Günlük yönetim günlük işin içinde olanların işidir.
  • Görsel yönetimin ana aracı görsel panolardır. Çalışanlar bu panolar önünde bir araya gelir, görür, anlar ve harekete geçer.
  • Sapmalar algılanabilir ve gerekli önlemleri uygulamaya konulabilir
  • Problemler saptanabilir
  • Nesnelerin doğru sıralaması herkes tarafından anlaşılabilir
  • Müşteri beklentileri anlaşılabilir
  • Veriler dosyalarda gizli kalmamalı, ama prosesleri görünür yapılmalıdır.

Bursa Model Fabrika’da, deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak, yalın üretim teknikleri ve dijital dönüşüm yetkinlikleri kazandırmak amacıyla kurulmuş uygulamalı yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezlerinden bir tanesidir. Bursa Model Fabrika’da vermiş olduğumuz eğitimlerde ve yapmış odluğumuz danışmanlıklarda olmazsa olmazımız Görsel Yönetimi kullandığımız modüller:

Ayşe DENİZ

Bursa Model Fabrika
Yönetim Danışmanı