Sanal Fuarlara Katılım Desteği

Sanal Fuarlara Katılım Desteği

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, iş yapma pratiklerini radikal bir şekilde değiştirmiş ve dijitalleşmenin önem kazandığı bu dönemde, ihracata yönelik dijital faaliyetleri teşvik edecek yeni bir destek mekanizması Ticaret Bakanlığı tarafından uygulamaya konulmuştur.

27 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “2573 Sayılı Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” ile firmaların sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılımı, e-ticaret sitelerine üyelikleri ve sanal fuar organizasyonları destek kapsamına alındı.

Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararı’na ilişkin “2573 Sayılı Karar - Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi” ise 23 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Destek çerçevesinde, Bakanlıkça uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuarlara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere, iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına, genelgede belirtilen giderler %50 ve faaliyet başına 50 bin dolara kadar desteklenerek katkı sağlanmaktadır.

Ayrıca, iş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair genelgede belirtilen giderler için iş birliği kuruluşlarına %50 oranında, faaliyet başına 100 bin dolara kadar destek verilmektedir. Diğer taraftan: 2573 Sayılı Karar kapsamında, firmaları e-ihracata özendirmek amacıyla, e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini 2020 yılı için %80, takip eden yıllarda %60 oranında desteklenmektedir.