HEDEF PAZAR
KATAR

HEDEF PAZAR <br> KATAR

Dünyanın En Zengin Ülkesi Katar
Kişi başına düşen milli geliri göz önünde bulundurulduğunda dünyanın en zengin ülkesi olan Katar, iş dünyasına sunduğu güven ve istikrar ortamıyla tüm yatırımcılar tarafından önemli bir ticari ortak olarak değerlendirilmektedir.
Katar, nüfus ve yüzölçümü açısından küçük Körfez ülkelerinden biridir. Katar’ın büyük hidrokarbon rezervleri, ülkenin hızla büyüyen ekonomisinin lokomotifi konumundadır. Petrol sektörü, Katar ekonomisinin temelini oluşturmaktadır.
Körfez ülkesi Katar, Arap Yarımadası’nın doğu kıyısında yaklaşık 11.521 km²’lik bir alana sahiptir. Kıyı şeridi 550 km, kara sınırı ise 60 km olup, Suudi Arabistan’la komşudur. Katar, anayasal monarşidir. Tüm yetkiler Emir’de toplanmış olup, Bakanlar Kurulu ve Başbakan Emir tarafından atanmaktadır.
Katar’da yüksek bir nüfus artış hızı görülmekle birlikte, söz konusu oran ülkenin sanayileşme ve yatırım çalışmaları kapsamında özellikle doğalgaz ve altyapı çalışmaları için bu ülkeye gelen yabancıların sayısındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Ülkede çalışan yabancıların çoğunluğu Hindistan, Pakistan, Nepal ve Filipinler’den gelmektedir.

Resmi Adı Katar Devleti
Nüfus 2.776.000 (2018-IMF)
Yüzölçümü 11.521 km2
Dil Arapça
Başkent Doha
Yönetim Şekli Üniter Parlamenter Mutlak Monarşi
Başbakan Abdullah bin Nasir Al Sani
 
Doğal Kaynak
Katar ekonomisi, petrol ve doğalgaza dayalıdır. Petrol, Dukhan ve Qatari’de çıkarılmaktadır. Ülkenin GSYİH’nın %56’sı, ihracat gelirlerinin ise % 89’u petrol ve doğalgaz sektöründen elde edilmektedir. Doğalgaz da ülke için oldukça önemli bir yeraltı kaynağıdır. Dünyanın en büyük 3. doğalgaz rezervine sahip bulunan Katar’ın rezervleri, dünya doğalgaz rezervlerinin %15’ine tekabül etmektedir. Katar’ın doğalgaz üretimini 300 yıl boyunca sürdürebileceği tahmin edilmektedir. Katar’ın petrol rezervi ise 25,2 milyar varildir. Katar’ın ihracat gelirlerinin %49’unu petrol, %40’ını LNG teşkil etmektedir.
 
Ekonomik Yapı
Doğalgazın dünya ekonomisinde giderek artan önemi Katar’ın güçlü ekonomik kalkınma politikalarının başarısını arttırmaktadır. Katar Hükümeti tarafından uygulanan ekonomik politikalar temel olarak, ülkenin zengin yeraltı kaynaklarının da yardımıyla hızlı bir kalkınma sürecini yakalamayı, dışa açık ve dünyaya entegre bir ekonomi yaratmayı, güçlü ve aktif bir özel sektör oluşturarak ekonomide kamu kesiminin baskın rolünü azaltmayı amaçlamaktadır.
Para Birimi Katar Riyali
GSYİH (Milyon $) 177,548 (2018 – IMF Tahmini)
Kişi Başına GSYİH ($) 129,617 (2018 – IMF Tahmini)
Büyüme Oranı (%) 1,9 (2017)
Katar’ın büyük hidrokarbon rezervleri, ülkenin hızla büyüyen ekonomisinin lokomotifi konumundadır. Petrol sektörü Katar ekonomisinin temelini oluşturmaktadır. Ekonominin kamu ağırlıklı olması ve hidrokarbon sektörünün de gelirlerin en önemli kısmını teşkil etmesi, Katar’ın büyüme hızının doğrudan sözkonusu sektöre bağlı olması sonucunu doğurmaktadır. 
Ülke ekonomisinin gösterdiği güçlü performasın en önemli yansıması sözkonusu büyümenin sürdürülebilir kılınması için birbiri ardına altyapı ve üstyapı projelerine başlanması olarak kendini göstermiş ve ülke gerek sürdürülen, gerek planlanan yoğun alt ve üst yapı yatırımları çerçevesinde dünyanın en önemli müteahhitlik hizmetleri pazarlarından biri haline gelmiştir.
 
Dış Ticaret
Katar, önemli ölçüde ticaret fazlası vermektedir. Son yıllarda hızla gelişen ekonomi ile birlikte ithalat artışı ihracat artışından hızlı olarak gelişmişse de, ihracatta ana kalem olan enerji kaynaklarının uluslararası piyasa fiyatlarındaki artış dolayısıyla söz konusu ticaret fazlası sürmektedir. Katar’ın ithalatında 5 Haziran 2017 tarihinde sonra başlayan blokajın kısa dönemde önemli etkileri olmuş, 2017 yılı ikinci çeyreğinde ithalat birinci çeyreğe göre %11 oranında bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %18 oranında gerilemiştir. 2017 yılı üçüncü çeyreğinde ithalattaki düşüş devam etmekle birlikte düşüş hızında azalma görülmüştür. 2017 yılının son çeyreğinde ithalat önemli oranda artarak son 8 çeyrekteki en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Trade map verilerine göre 2016 yılında 57,3 milyar dolar olan toplam ihracat, 2017 yılında %11 oranında artış göstererek 63,4 milyar dolar 2018 yılında da 67,8 milyar dolar olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir.
Dış Ticaret (Milyar Dolar) 2016 2017* 2018*
İhracat 57 310 63 793 67 840
İthalat 32 060 27 812 23 645
Hacim 89 371 91 606 91 485
Denge 25 250 35 980 44 195
Kaynak: Trade  map *tahmini
 
Türkiye – Katar Ticareti
Ülkede yabancı yatırımcı için potansiyel arz eden en önemli sektör müteahhitliktir. Katar’da önümüzdeki yıllar için planlanan 200 kadar yatırım projelerinin toplam tutarı yaklaşık 200 milyar $ düzeyindedir. Bunun % 43’ü altyapıya giderken, kalanı sağlık ve eğitim sektörleri için kullanılacaktır. Sektörde Türk firmalarının en önemli rakipleri İtalya, Almanya, İngiltere ve Çin firmalarıdır. Pazarın küçük olması ve inşaat sektöründe yoğunluklu olması rekabeti beraberinde getirmektedir. Türkiye ve Katar arasında ikili ticaret hacmi son yıllarda hızla artmıştır. Katar’a Suudi Arabistan’ın önderliğinde uygulanan ekonomik ve siyasi ambargo nedeniyle, Katar ihracat konuusunda Türkiye’ye yönelmiştir. 2018 yılında da ihracat bir önceki yıla göre %69 artarak 1,1 milyar dolara yükselmiş, dış ticaret hacmi de 1.4 milyar olarak gerçekleşmiştir. Katar’ın 2018 yılında toplam ihracatımızdaki payı % 0,7 ve en fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında ise 39. sıradadır.


Katar İş Kültürü
Her ülkenin farklı özellikleri ve iş kültürü olduğu gibi Katar’ın da kendine has kültür öğeleri bulunuyor. İş seyahati için yolunuz bu ülkeye düşerse dikkat etmeniz gereken bazı konular var.
İş Görüşmesi Sırasında
  • İş görüşmesi yaparken hangi etnik gruptan kişiyle temas halinde bulunulduğuna dikkat edilmeli ve ona göre davranılmalıdır. Yerel tüccarlar uzun zamanlardan gelen bir ticaret kültürüne sahiptirler ve ticari müzakerelerde oldukça başarılıdırlar. Alışveriş yapılan dükkanlarda ürünler her zaman pazarlığa tabidir. 
  • İş görüşmelerine hızlı bir şekilde geçilmemelidir. İş görüşmelerinden önce kişisel konularda sohbet edilmeli, belirli bir zaman geçtikten sonra iş konuşulmaya başlanmalıdır.
  • Toplantılar belirlenenden daha geç başlayabilmektedir. Ancak, sizin toplantılara zamanında gitmeniz uygun olacaktır. Tüm sözlü anlaşmaların aynı zamanda sözleşmeye dökülmesinde fayda vardır.
  • Katarlı iş adamları bir tanıdık vasıtasıyla iş yapmayı tercih etmektedirler. Kişisel temas oldukça önemli olup, hiç tanımadıkları kişilerle e-posta aracılığıyla ticaret yapılması tercih edilmemektedir. Majlis denen yerde toplanarak konuları daha rahat bir ortamda ve kahve içerek tartışılmakta, toplantılar genellikle sabah ya da akşam saatlerinde gerçekleştirilmektedir.
  • Katar’da aile hayatına çok fazla önem verilmekte aile problemleri nedeniyle iş görüşmeleri yarıda kesilebilmekte ya da iptal edilebilmektedir.
  • İş görüşmeleri için Cuma gününe randevu talep edilmesi hoş karşılanmayacaktır. Cuma günü ibadet ve aile içi toplantılara ayrılmıştır.
Halk Davranışı
  • Katar’da misafir ağırlamaya çok büyük önem verilmektedir. Yemeğin elle yenmesi Araplar arasında oldukça yaygındır. Sol el ile yemek yenmesi uygun karşılanmamakta olup, ayrıca sol el ile hiçbir koşulda yemeğe uzanılmaması veya bir şey iletilmemesi gerekmektedir.
  • Katar son yıllarda modernleşmesine hız vermiş bir ülkedir. Ancak, ülkenin modern görüntüsüne bakarak halkın geleneksel yapısı göz ardı edilmemelidir. Dinin politika, sosyal davranışlar ve iş dünyası üzerinde önemli bir yeri vardır.
  • Erkekler arasında el sıkışması yaygındır. El kalbin üzerine götürülerek de karşı taraf selamlanabilir. Selamlaşma için bazı temel Arapça sözcüklerin öğrenilmesinde fayda vardır.
  • Ülke yemekleri ile ilgili konuşmak uygun bir konu olacaktır. Ülkede futbol oldukça popüler olup, konuşma için uygun bir konudur. “İnşallah” kelimesi İngilizce konuşmalarda bile sık sık kullanılmaktadır.

 
Katar Gezi Rehberi
 
 
Souq Waqif Çarşısı
Doha’nın büyük bölümünün ışıltılı bir metropol olmasının yanında, Souq Waqif Çarşısı’nın da dahil olduğu eski şehir merkezi, ülkenin otantik kültürünü yaşatmaya devam ediyor. 1970’lerde yeniden inşa edilen Doha, turistler için popüler olmasına rağmen otantik atmosferini korumaya özen gösteren bir kent. Yerli halk Doğan Çarşısı’ndan kuş satın alırken evlenmek üzere olan çiftlerin uğrak adresi de Altın Çarşısı. Bu bölgeler Doha’nın çok kültürlü ve çok boyutlu atmosferini hissedebileceğiniz, farklı, renkli ve hem çağdaş hem de tutucu noktaları.
İslam Eserleri Müzesi
İslam Eserleri Müzesi, İslam kültürünün yansımalarına tanıklık eden en ideal adres olarak gösterilebilir. Bir Amerikalı mimar tarafından tasarlanarak Türkler tarafından inşa edilen müze, aynı zamanda Doha’nın en turistik yapısı. Müzede seramikten yazım sanatlarına ve dünyanın en eski Kuran’larına dek Orta Doğu’nun en etkileyici İslami Sanat eserleri sergileniyor.
Katara Kültür Köyü
Katara Kültür Köyü, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlayacak en iyi turistik cazibe merkezi olarak tasarlanmış. Katara, ülkedeki kültürel ve yenilikçi faaliyetlerin beslenmesi ve etkinleştirilmesi için uygun bir ortam yaratmayı, eğitimli ve yaratıcı bir kültür merkezi ve buluşma yeri olmayı hedefleyen bir alan. Köyün ana hedeflerinden biri, festivaller, sergiler, forumlar ve diğer kültürel etkinlikler yoluyla toplumsal kültürel farkındalığını arttırmak. Katara, açık bir amfitiyatro, bir opera binası, tiyatro tiyatrosu, çok amaçlı bir salon, el sanatları restoranı, kitap duraklığı ve bir kumsal olarak ikiye katlanabilen bir sinemaya sahip. 
Al Zubarah Kalesi
Al Zubarah Kalesi, Katar’ın kuzeybatı kıyısında, Doha’ya 105 km mesafede yer alan tarihi bir yapıdır. UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Al Zubarah Kalesi ve onu çevreleyen 60 hektarlık arkeolojik alan, bölgedeki 18’inci ve 19’uncu yüzyıl yerleşiminin en kapsamlı ve en iyi korunmuş örneklerindendir. Al Zubarah, Hint Okyanusu’na uzanan bağlantılarıyla bir zamanlar körfezin en önemli inci dalgıçlığı ve ticaret merkezlerinden biri olan etrafı duvarlarla çevrili bir sahil şehrinin kalıntılarını da kapsıyor.
 
Katar Yemek Kültürü
Kakule ve safran gibi baharatların; pirinç, bulgur, et ve sebze gibi malzemelerin sıklıkla kullanıldığı Katar mutfağı, çok leziz seçenekler vadediyor. Her ne kadar İran ve Hint mutfaklarından etkilense de, Katar mutfağı misafirlerine eşsiz lezzetler sunuyor.

Fatayer
Fatayer, pide ve lahmacun gibi ince hamurlu yemeklerden hoşlananlar için oldukça güzel bir seçenek. Ispanakpatates ya da peynir ile doldurulabilen ve ufak bir ön atıştırmalık olan Fatayer; Irak, Suriye, Filistin, Mısır, Lübnan, Ürdün ve diğer Arap ülkelerinde de sıklıkla tüketiliyor.

Machboos
Tavuk, kuzu, keçi, sığır deve eti ve balık olmak üzere neredeyse her çeşit et ile hazırlanabilen Machboos, diğer adıyla Kabsa, Türk damak tadına hitap ediyor. Pirinç, sebze ve etin özel soslarla harmanlanarak pişirildiği bu yemek, Katar’da mutlaka yenmesi gereken başlıca lezzetler arasında yer alıyor.

Falafel
Geleneksel bir Orta Doğu yemeği olan Falafel, pide ekmeği ile veya katıksız olarak tüketilebiliyor. Şekil açısından içli köfteyi andıran Falafel, nohut ve fava fasulyesi kullanılarak hazırlanıyor. Tahin, limon ve yoğurt ile servis edilen top köfteler, yoğun bir tat sunuyor.

Shawarma
İnce lavaşın içine sarılan ve lezzetli soslar ile harmanlanan Shawarma, tacoyu andiron bir yemek. Dilimler halinde servis edilen Katar’a özgü etli dürüm, patates kızarması, salata ya da makarna eşliğinde tüketilebiliyor.

Yazıyı Paylaş:    

Diğer İçerikler

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle İlgili Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler Nelerdir?

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle İlgili Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler Nelerdir?

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle İlgili Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler Nelerdir?

Devamını Oku
Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young;

Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young;

Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young;

Devamını Oku
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay TÜRSAB Heyetini Ağırladı

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay TÜRSAB Heyetini Ağırladı

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay TÜRSAB Heyetini Ağırladı

Devamını Oku
BTSO EKONOMİ ARŞİV