YAPISAL DÖNÜŞÜM PROGRAMI NELERİ ETKİLEYECEK

YAPISAL DÖNÜŞÜM PROGRAMI NELERİ ETKİLEYECEK

2018 yılında açıklanan yeni ekonomi programı 2019-2021 yıllarında üç aşamadan oluşmaktaydı. 2019 yılında öncelikle dengelenme ve kamu mali disiplini sağlanması amaçlanmıştı. Üçüncü aşama ise reel sektörde dönüşüm olarak ilan edilmişti. Nisan ayında reel sektörde dönüşümü kapsayan yol haritası da açıklandı. Yapısal dönüşüm yol haritasında öne çıkan konuları değerlendirelim;    
 
Yapısal dönüşüm programının ilk bölümünü finansal sektör oluşturmaktadır. Bankacılık ve sigortacılık alanında atılacak adımlara yer verilmektedir. Buna göre bankacılık sektöründe ilk olarak kamu bankalarının sermayelerini güçlendirmek için 28 milyar TL tutarında devlet tahvili verilecektir. Böylece kamu bankalarının bilançoları iyileşecek ve özellikle yurt dışı borçlanmaları kolaylaşacaktır. Kamu bankalarının kredi işlevi de güçlenecektir. Özel sektör bankaları ise 2019 yılında temettü dağıtmayacak ve bunları sermayelerine ekleyeceklerdir. Böylece özel bankaların sermayeleri de iyileşecektir.          
 
Bankacılık sektöründe ikinci önemli adım ise aktif kalitesinin iyileştirilmesidir. Bu amaçla enerji ve inşaat sektöründeki geri dönmeyen alacaklar/krediler için kötü kredilerin toplanacağı iki ayrı fon kurulacaktır. Bu fonları bankalar ile yerli ve yabancı yatırımcıların kurması öngörülmektedir.  Bu fonlar bankalardaki enerji ve inşaat sektörlerine ait kötü kredileri satın alacaklardır. Kamu bu fon kuruluşlarına katkı sağlamayacağını açıklamıştır. Bir başka deyişle bankacılık sektöründeki kötü aktiflerin temizlenmesinde kamu herhangi bir mali yük almayacaktır. Eğer bu fonlar kurulur ve sistem çalışır ise bankaların bilançoları rahatlatılacak ve bankaların kredi verme işlevi daha sağlıklı hale gelecektir.         
 
Finansal sektöre ilişkin önerilerde bir ikinci reform alanı tasarrufların artırılmasıdır. Bu amaçla kıdem tazminatı sisteminde reform hedeflenmektedir. Ayrıca bireysel emeklilik sistemi de güçlendirilecek ve kıdem tazminatı fon sistemi ile entegre edilecektir. Kıdem tazminatı konusu oldukça tartışmalıdır. Geçmiş yıllarda da bu konuda önemli çalışmalar yapılmış, ancak taraflar uzlaşamamıştı. Kıdem tazminatı sistemi için tarafların yeniden bir araya getirilmesi ve uzlaşı sağlanması amaçlanmaktadır. Bireysel emeklilik sisteminde ise zorunluluk koşulları sıkılaştırılacaktır. Böylece bireysel emeklilik sistemi ile daha yüksek tasarruf toplanması hedeflenmektedir.
 
Finansal sektör başlığı altında bir diğer reform alanı ise ihracat ve üretim odaklı kredi arzının genişletilmesidir. Bunun karşılığı olarak yerlileştirme programı yer almaktadır. Tespit edilecek 300 ürün mayıs ayında açıklanacak yerlileştirme programı ile ilan edilecektir. Bu ürünlerin yerli üretiminin sağlanması için özel krediler verilmesi hedeflenmektedir.          
 
Bir diğer reform alanı tarım sektörüdür. Ancak tarım sektöründeki reform enflasyon ile mücadele odaklı olarak yapılacaktır. Bu amaçla öncelikle bölgesel ve ürün bazlı arz/talep haritaları çıkarılacaktır. Sera A.Ş kurularak seracılık yapılan alanlar yüzde 25 arttırılacaktır. Diğer yandan tarım sektöründe kooperatifçilik yeniden canlandırılacaktır.
 
Vergi alanında da önemli adımlar atılması hedeflenmektedir. Buna göre vergide öncelikle istisna ve muafiyetler azaltılacaktır. Yine dolaylı vergilerin azaltılması hedeflenmektedir. Bir diğer önemli hedef ise kurumlar vergisi oranının kademeli olarak azaltılmasıdır. Kurumlar vergisinde yüzde 22 olan oran kademeli olarak düşürülecektir. Kayıt dışı ile de etkin mücadele hedeflenmektedir. Ancak burada gönüllülük yaklaşımı çok etkili olmayabilecektir. Kamu yüklerinin azaltılması kayıt dışını azaltacak esas unsur olarak görülmelidir. 
 
Dönüşüm programı kapsamında bir çok sektör için master planları açıklanacaktır. Yukarıda bahsedilen ve Mayıs ayında açıklanacak sanayide yerlileştirme programı bunlardan biridir. Ağustos ayında ihracat master planı açıklanacaktır. Eylül ayında lojistik master planı ve turizm master planı sektörler ile paylaşılacaktır. Ayrıca yıl sonuna kadar yargı reformu ile istihdam odaklı eğitim reformu da yapılacaktır. Master planlar ile birlikte özellikle ihracat, turizm ve lojistik sektörlerinde rekabet gücünün ve döviz gelirlerinin artırılması hedeflenmektedir.  
 
Yapısal dönüşüm programı bir çok alanda yeni açılımlar ve planlar getirecektir. Ancak bazı eksik alanların da olduğu görülmektedir. Örneğin kötü aktifler planı sadece enerji ve inşaat sektörlerini kapsamaktadır. Katma değer vergisi alanında özellikle birikmiş KDV alacaklarının ödenmesine ilişkin bir açıklama olmamıştır. Dönüşüm programının reel sektörün acil çözüm bekleyen sorunlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi yararlı olacaktır.
 
 

Diğer İçerikler

Çinli Yatırımcılar BTSO’da

Çinli Yatırımcılar BTSO’da

Çinli Yatırımcılar BTSO’da Bursa Çinli Yatırımcıların Radarında

Devamını Oku
30 Ülkeden 200 Yabancı Alıcı ‘Juniokids Alım Heyeti’ İçin Bursa’ya Geldi

30 Ülkeden 200 Yabancı Alıcı ‘Juniokids Alım Heyeti’ İçin Bursa’ya Geldi

30 Ülkeden 200 Yabancı Alıcı ‘Juniokids Alım Heyeti’ İçin Bursa’ya Geldi

Devamını Oku
Dünya ekonomisi

Dünya ekonomisi

G20 Liderler Zirvesi Osaka’da düzenlendi

Devamını Oku
BTSO EKONOMİ ARŞİV
My software never has bugs. It just develops random features./home/ekonomitb/domains/btsoekonomi.com/public_html/index.php-596
simplexml_load_file(http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml): failed to open stream: Network is unreachable