FİNANSMAN YÖNETİMİ KRİTİK ÖNEME SAHİP

FİNANSMAN YÖNETİMİ KRİTİK ÖNEME SAHİP

İşletmelerde belirli dönemlerde belli departmanların ve yöneticilerinin önemi artmaktadır. Bir dönem üretim, bir dönem pazarlama, son dönemlerde de elektronik ticaret ve dijitalleşme örneklerinde görüldüğü gibi. Ancak küresel ekonomide bulutlar kararmaya başlayınca finansman bölümlerinin ve yöneticilerinin önemi artmaktadır. Yurt dışı ve yurt içindeki gelişmeler ve beklentiler değerlendirildiğinde bugünlerde finansman yönetiminin ve yöneticilerinin öneminin yine artacağı öngörülmektedir.        
 
Küresel Ekonomide Yeni Eğilimler Finansman Yönetimini Zorluyor 
 
Küresel ticarette korumacılık yükselmektedir. Üretim yeniden evine dönmektedir. Üretimde sanayi 4.0 tüm süreçleri yenilemektedir. Robotik üretim bir yandan verimliliği artırmakta diğer yandan istihdamı olumsuz etkilemektedir. Küresel tedarik zinciri yakınlık ve bölgesellik kavramlarını öne çıkartarak yeniden şekillenmektedir. Teknolojik gelişmeler ile ürünlerin fiziki ömürleri uzamakta, ancak ticari ömürleri kısalmaktadır. Dijitalleşme tüm iş dünyasında yıkıcı etkiler yaratmaktadır. Sürdürülebilirlik iş kararlarında en önemli değişken haline gelmektedir. Küresel ekonomide ortaya çıkan yeni eğilimler büyük ölçüde teknoloji ve üretim odaklı olup, finansal eğilimlerin etkileri azalmaktadır. Çin etkisi her geçen gün daha çok hissedilmektedir. Bu eğilimlerin tamamı firmaların finansal yönetimlerini de baştan aşağı etkilemektedir.    
 
Küresel Siyaset ve Jeopolitik Alanda Eğilimler Finansal Dalgalanmaları ve Belirsizlikleri Artırıyor
  
ABD katı bir izolasyon politikası uygulayarak içine kapanmaktadır. Buna bağlı olarak iklim anlaşması dahil bir çok uluslararası anlaşmadan çekilmektedir. Geleneksel müttefiklikler içinde dahi siyasi ayrılıklar yaşanmaktadır. Karşılıklı yaptırımlar sıradan uygulamalara dönüşmektedir. Suriye, İran, Kuzey Kore, Libya, Venezuela gibi ülkeler jeopolitik risklerin merkezi olmaya devam etmektedir. Çok kutuplu dünya içinde beklenmedik yeni işbirlikleri kurulmaktadır. Askeri harcamalar yeniden artmaktadır. Siyasi ve jeopolitik gelişmeler ekonomiyi ekonomik gelişmelerden daha çok etkiler hale gelmektedir. Bu gelişmeler de finansal dalgalanmaları ve belirsizlikleri artırmaktadır.             
 
Finansal Piyasalarda Da Yeni Eğilimler  Yaşanıyor
 
Küresel para politikaları genişletici ve piyasa dostu olmaya devam etmektedir. Enflasyon gelmemektedir ve mal ve hizmet fiyatlarında artışlar yaşanmamaktadır. Küresel düşük faiz ortamı korunmaktadır. Sermaye akımlarında serbesti artarak sürmektedir. Sermaye akımlarının yıkıcı etkisi azalmaktadır. Gelişen ülkelerin uluslararası piyasalara erişimi genişlemektedir. Dijitalleşme ve teknolojik gelişmeler ile fin-tech finansal hizmetlerde yepyeni alanlar yaratmaktadır. Finansal piyasalarda ekonomik kaynaklı dalgalanmalar azalmaktadır, buna karşın korumacılık, siyasi kutuplaşma, yaptırımlar ve jeopolitik riskler kaynaklı dalgalanmalar artmaktadır.      
 
Finansman Yönetimi Risklerin ve Belirsizliklerin Arttığı Ortamda Daha Önemli Hale Gelmektedir   
 
Tüm bu gelişmeler çerçevesinde finansman yöneticilerinin öncelikleri de değişmektedir. Şirketler için iç dinamikler daha öngörülebilir ve yönetilebilir hale gelmektedir, azalan kar marjları içinde EBITDA hedefleri de daha ulaşılabilir olmaktadır. Yöneticiler için EBITDA hedefleri dışında firmaların mali yapılarını, nakit akışlarını ve karlılıklarını etkileyen risklerin yönetimi daha önemli hale gelmektedir. Bu nedenle yöneticiler risk ve belirsizliklerin yönetimine daha çok önem vermektedir. Yöneticiler finansal kaynakların şirket içinde etkin dağıtımında da kritik hale gelmektedir. Firmalarda öncelikler ve öncelikli yatırım alanları değişmektedir. Firma için kapasite artışından çok dijitalleşme ile sağlanacak verimlilik artışı şirketin mali yapısı için daha hayati olabilmektedir. Olası riskleri ve belirsizlikleri iyi öngörmek ve bunlara karşı korunma önlemleri almak, doğru araçları seçmek finansman yöneticilerinde aranan öncelikli kriterler olmaktadır.
 
Son söz; Türkiye’de de finansal dalgalanmaların arttığı günümüzde firmalar finansman yönetimine daha çok ağırlık vermelidir.

Diğer İçerikler

‘Yeşil Çevre’ 22 Yaşında

‘Yeşil Çevre’ 22 Yaşında

‘Yeşil Çevre’ 22 Yaşında

Devamını Oku
BTSO ve Anadolu Sigorta’dan ‘GüvenliBiz’ Protokolü

BTSO ve Anadolu Sigorta’dan ‘GüvenliBiz’ Protokolü

BTSO ve Anadolu Sigorta’dan ‘GüvenliBiz’ Protokolü

Devamını Oku
BTSO 131 Yaşında

BTSO 131 Yaşında

BTSO 131 Yaşında

Devamını Oku
BTSO EKONOMİ ARŞİV