İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Alım Satımında Yeni Kurallar

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Alım Satımında Yeni Kurallar

İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretinde alım satımın yeni kuralları uygulamaya alındı.
İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere yürürlüğe konulan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’te (Yönetmelik) 15.08.2020 tarihinde değişikliğe gidildi.

“Yetki belgesi” yönetmelikte “ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edilebilmesi için ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkâr işletmeleri adına düzenlenen belge” şeklinde tanımlanmakta olup, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ancak yetki belgesine sahip işletmeler tarafından yapılabilecektir; yetki belgesi almak için eğitim alma şartı getirilmektedir.
İlgili düzenleme ile, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerin, 31.08.2020 tarihine kadar durumlarını bu Yönetmelikteki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi almaları gerekmektedir. Yetki belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilir, yenilenir ve iptal edilir.

Halen yetki belgesi sahibi olan işletmelerin;
İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını,
09.06.2020 tarihinden sonra ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen işletmeler hariç olmak üzere, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’teki ilgili işyeri şartlarını haiz olduklarını gösteren belgeyi 30.06.2020 tarihine kadar Bilgi Sistemine (İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi) aktarmamaları veya il müdürlüğüne teslim etmemeleri halinde yetki belgeleri iptal edilecektir.
İkinci el motorlu kara taşıtı pazarları yetkili idare veya bu faaliyet konusunda işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen işletmeler tarafından kurulup işletilebilecektir.

9.06.2020 tarihinden önce ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen işletmelerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’teki ilgili işyeri şartlarını haiz olup olmadığı, ilgili işletmenin talebi üzerine 10 gün içinde yetkili idare tarafından yerinde kontrol edilecektir. Ayrıca işyeri şartlarını haiz olduğu tespit edilen işletmelere, tespit tarihinde bu durumu gösteren belge verilecektir.

Bir takvim yılı içinde doğrudan veya aracılık yapılmak suretiyle gerçekleştirilen üçten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı, aksi Bakanlıkça tespit edilmedikçe ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilecektir. Satışı yapılan taşıt sayısı hesaplanırken Türkiye Noterler Birliği’nden alınan veriler esas alınacak olup aynı kişinin hem kendi adına hem de vekaleten yaptığı tüm satış işlemleri dikkate alınacaktır.

Motorlu kara taşıtı kiralama faaliyetinde bulunan işletmeler tarafından en az bir yıl süreyle kiralanan taşıtların bu işletmelerce satışı yönetmelik kapsamı dışına çıkarılmıştır. Buna göre araç kiralama şirketlerinin, bir yıldan az süreyle kiraladıkları araçlar için satış yapmaları durumunda yetki belgesi alması gerekecektir.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerin kendi aralarındaki satışlar yönetmelik kapsamı dışında tutulmuştur.
İkinci el motorlu kara taşıtı alım satımında ödemenin nakit yapılması halinde taşıtın satış bedeli, Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluş tarafından taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayacak şekilde oluşturulan elektronik sistem üzerinden ödenecek ve elektronik sistemin kullanılmasına ilişkin masraflar satıcıya aktarılan taşıt satış bedelinden mahsup edilecektir. Böylece, ikinci el taşıt alım satımındaki nakit ödemelerde "Güvenli Ödeme Sistemi"nin kullanılması zorunlu hale getirilmiştir.

İkinci el araç satışı yapan işletmelere, satışın yapıldığı tarihten önceki üç gün içinde ekspertiz raporu alınma şartı getirilmiştir. Ekspertiz raporu ücretinin ise, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde satıcı işletme tarafından ödenecektir.

İlanlarda tüketicileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer verilemeyecek, bu yükümlülüklere uymayan işletmelere Ticaret Bakanlığınca idari para cezası uygulanacak ve işletmenin yetki belgesi iptal edilebilecektir. Bu kapsamda ayrıca, ikinci el araç ilanlarına yönelik şikayetler için site yönetimleri iletişim alt yapısı kuracak ve gelen talep - şikayetler etkin şekilde yönetilerek hızla sonuçlandırılacaktır. Site yöneticilerine ilan, şikayet ve üyeliklere ilişkin bilgileri Bakanlığın taleplerine uygun olarak iletmek sorumluluğu da getirilmiştir.
 
 

Yazıyı Paylaş:    

Diğer İçerikler

İş Dünyasından Suudi Arabistan ile İlgili Ortak Açıklama

İş Dünyasından Suudi Arabistan ile İlgili Ortak Açıklama

İş Dünyasından Suudi Arabistan ile İlgili Ortak Açıklama

Devamını Oku
Canray Ulaşım Amerika Pazarına Açılıyor

Canray Ulaşım Amerika Pazarına Açılıyor

Canray Ulaşım Amerika Pazarına Açılıyor

Devamını Oku
Gagauz Özerk Yeri’nden Yatırım Daveti

Gagauz Özerk Yeri’nden Yatırım Daveti

Gagauz Özerk Yeri’nden Yatırım Daveti

Devamını Oku
BTSO EKONOMİ ARŞİV