Hedef Pazar Arjantin

Hedef Pazar Arjantin

Latin Amerika'nın Yükselen Yıldızı Arjantin

Arjantin, şehirleşmesi, kişi başına satın alma gücü, yüksek eğitimli nüfusu ve bölgedeki ekonomik rolü dikkate alındığında Latin Amerika’nın ekonomi potansiyeli en yüksek ülkelerinden biri olarak öne çıkmaktadır.

Nüfus ve Ekonomik Durum
Arjantin, Güney Amerika'nın güneyinde And Dağları ile Atlas Okyanusu arasında uzanırken, 2,78 milyon kilometrekareyle Güney Amerika kıtasında 2'inci dünya genelinde 8'inci en büyük yüz ölçümüne sahip. Geniş coğrafyasından dolayı Arjantin'de bölgeler arası iklim farklılıkları bulunuyor. Ülkenin okyanus cephesindeki güney kesimi nemli ve sıcaklıklar düşük seyrediyor. Kuzey kesimde ise iklim sıcak ve yağışlıyken, geri kalan bölgelerde kurak iklim hakim.
Yaklaşık 44 milyon kişinin yaşadığı Arjantin'de nüfusun önemli bölümü başkent Buenos Aires ve çevresinde yoğunlaşmış durumda. Son verilere göre, ülkede yıllık nüfus artış hızı yüzde bir civarında. Diğer Latin Amerika ülkeleriyle kıyaslandığında Arjantin'de doğurganlık oranı düşük ve yaşlı nüfus oranı yüksek seyrediyor. 
Arjantin, GSYİH’sının büyüklüğü açısından Brezilya ve Meksika’nın ardından Latin Amerika’nın 3. büyük ekonomisidir. Dünyanın en büyük 21. en büyük ekonomisine sahip olan Arjantin, gelir dağılımındaki uçurumlara rağmen Latin Amerika ülkeleri arasında kişi başına gelirin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer almaktadır. Arjantin'in GSYİH'si 2018'de 519,5 milyar dolar olarak kaydedilirken, kişi başına düşen milli gelir yıllık 12 bin dolar civarındadır.

Makroekonomik Göstergeler
Arjantin 2018 yılında 519,5 milyar dolar GSYH’ye sahip iken 2024 yılında milli gelirin 579,6 milyar dolara yükselmesi beklenmektedir. Arjantin 2018 yılında 279 milyar dolarlık ithalat yaparken 2024 yılında ise ithalatın 353 milyar dolara yükselmesi beklenmektedir. Arjantin 2018 yılında 61,6 milyar dolarlık ihracat yaparken 2024 yılında ise ihracatın 87,8 milyar dolara yükselmesi beklenmektedir. İthalat incelendiğinde ise 2018 yılında 65,4 milyar dolarlık ithalat gerçekleşirken 2024 yılında ise ülke para birimindeki değer kaybına bağlı olarak ithalatın 62,3 milyar dolara düşmesi beklenmektedir. Arjantin’in kişi başına düşen milli geliri 2018 yılında 11.658 dolar iken 2024 yılında ise KBDMG’nin 12.177 dolara yükselmesi beklenmektedir. Ülke ekonomisindeki inişli çıkışlı seyir ülkedeki KBDMG’ye de yansımaktadır.
Arjantin küresel yatırımlardan 2009 yılında 4 milyar dolarlık Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) çekerken 2018 yılında ise 12,2 milyar dolarlık yatırım çekmiştir. Arjantin’e gelen yatırımlar 2009 yılında toplam küresel yatırımların %0,3’ü iken 2018 yılında bu pay %0,9 olarak gerçekleşmiştir.

Dış Ticaret
Arjantin 2009 yılında 55,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken 38,8 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. Dış ticaret 2009 yılında 16,9 milyar dolarlık fazla vermiştir. Arjantin 2018 yılında 61,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken 65,4 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. Dış ticaret 2018 yılında ise 3,9 milyar dolarlık açık vermiştir. Dış ticaret ülke ekonomisindeki gelişmelere bağlı olarak inişli çıkışlı bir seyir izlese de ihracat son yıldaartmışithalat ise azalmıştır. Ülke 2015 yılında dış ticaret açığı vermeye başlamış, 2016 yılında dış ticaret fazlası veren ülke 2017 yılında yine dış ticaret açığı vermiştir. Dış ticaret açığı 2018 yılında 2017 yılına göre azalış göstermiştir. En fazla ihracat ve ithalat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Dış ticaret fazlası ise en fazla 16,9 milyar dolar ile 2009 yılında gerçekleşmiştir. Ticari dışa açıklık (bağımlılık) endeksi incelendiğinde ise ekonomideki gelişmelere bağlı bu endeks değerinde de inişli çıkışlı bir seyir izlendiği görülmektedir. Endeks değeri 2009 yılında %28,2 iken 2018 yılında oran %24,4’e gerilemiştirArjantin’in 2018 yılında ithalat yaptığı ülkelerin ortalama uzaklıkları incelendiğinde Arjantin’in ortalama 6.661 km uzaklıktaki ülkelerden ithalat yaptığı görülmektedir. Arjantin’in km başına yaptığı 51,5 milyon dolarlık ithalat ile km başına ithalatta en çok ithalat yapan 28. ülke olduğu tespit edilmiştir. Dünyada en çok ithalat yapan ABD’nin 2,6 trilyon dolarlık ithalatını ortalama 7.788 km’den yaptığı ve km başına 335,4 milyon dolarlık ithalat ile km başına ithalatta en çok ithalat yapan 3. ülke olduğu görülmektedir. Dünyada en çok ithalat yapan ikinci ülke olan Çin’in 2,1 trilyon dolarlık ithalatını ortalama 6.326 km’den yaptığı ve km başına 337,5 milyon dolarlık ithalat ile km başına ithalatta en çok ithalat yapan 2. ülke olduğu görülmektedir. Dünyada en çok ithalat yapan üçüncü ülke olan Almanya’nın ise 1,3 trilyon dolarlık ithalatını ortalama 3.230 km’den yaptığı ve km başına 398,6 milyon dolarlık ithalat ile km başına ithalatta en çok ithalat yapan ülke olduğu görülmektedir.

Dünya ile Dış Ticareti
Arjantin Brezilya’dan 2018 yılında 15,6 milyar dolarlık ithalat yaparken bu ülkenin toplam ithalat içindeki payı %23,8 olmuştur. Brezilya’yı 2018 yılında 12,1 milyar dolarlık ithalat yapılan Çin izlerken bu ülkenin toplam ithalat içindeki payı ise %18,4 olmuştur. Bu iki ülkeyi 2018 yılında 8 milyar dolarlık ithalat yapılan ABD takip ederken bu ülkenin toplam ithalat içindeki payı ise %11,8 olarak gerçekleşmiştir. Arjantin 2018 yılında Türkiye’den 274 milyon dolarlık ithalat yaparken Türkiye Arjantin’in en çok ithalat yaptığı 35. ülke olmuştur. Türkiye’nin Arjantin’in toplam ithalatı içindeki payı ise %0,4 olmuştur. Arjantin ithalatının yaklaşık %54’ünü Brezilya, Çin ve ABD’den yaparken ilk beş ülkeden yapılan ithalat ise toplam ithalatın %62,4’ünü oluşturmaktadır. İlk 10 ülkenin Arjantin’in ithalatının %74,1’ini oluşturduğu 8 görülmektedir. Bu da Arjantin’in ithalatında yüksek bir yoğunlaşma olduğunu ve ithalatın belli başlı ülkelerden yapıldığını göstermektedir.

2009- 2018 dönemi boyunca Brezilya Arjantin’in en fazla ithalat yaptığı ülke olurken 10 yılın 9’unda Brezilya’yı Çin izlemiştir. 2009 yılında ise Arjantin’in en çok ithalat yaptığı 2.ülke ABD olmuştur. Arjantin’in en çok ithalat yaptığı ilk 10 ülke sıralamasında 16 farklı ülke yer alırken Arjantin’in en çok ithalat yaptığı ilk 10 ülke sıralamasında ABD, Almanya, Brezilya, Çin, İtalya ve Meksika’nın 10 yıl boyunca sürekli sıralamaya girdiği görülmektedir. Bu ülkeler dışında Fransa 9 yıl, İspanya ve Japonya 7 yıl, Bolivya 5 yıl, Trinidad ve Tobago 4 yıl. Tayland 3 yıl, Paraguay ve G. Kore 2 yıl, Rusya ise 1 yıl Arjantin’in en çok ithalat yaptığı ilk 10 ülke sıralamasında yer almıştır.

Dünyadan 2018 yılında 65,4 milyar dolarlık ürün ithal eden Arjantin en çok ithalatı 17,9 milyar dolar ile “Kimyevi Maddeler ve Mamülleri” sektöründe yaparken 11 ikinci en büyük ithalatı ise 13 milyar dolar ile “Otomotiv Endüstrisi” sektöründe yapmıştır. Bu iki sektörü 2018 yılındaki 10,2 milyar dolarlık ithalat ile “Elektrik Elektronik” sektörü izlemiştir. Arjantin 2018 yılında en az ithalatı ise yaklaşık 6,2 milyon dolarlık ithalat ile “Zeytin ve Zeytinyağı” sektöründe gerçekleştirmiştir. “Kimyevi Maddeler ve Mamülleri” sektörünün ithalattan aldığı pay %27,4 olurken “Otomotiv Endüstrisi” sektörünün payı %19,9, “Elektrik Elektronik” sektörünün payı ise %15,6 olarak gerçekleşmiştir. En çok ithalat gerçekleştiren ilk 3 sektör toplam ithalatın yaklaşık %62,9’unu ilk 5 sektör ise toplam ithalatın %76,2’sini yapmaktadır.

Türkiye ile Ticareti
Arjantin Türkiye’den 2009 yılında 93,8 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirirken bu ithalatın dünyadan yaptığı toplam ithalat içindeki payı ise %0,24 olmuştur. Arjantin Türkiye’den 2018 yılında ise 273,8 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirirken bu ithalatın dünyadan yaptığı toplam ithalat içindeki payı ise %0,42 olmuştur. Arjantin Türkiye’den yaptığı ithalat 2018 yılında 2009 yılına göre yaklaşık üç kat artış gösterirken Türkiye’den yapılan ithalatın dünyadan yaptığı toplam ithalat içindeki payı da %70’den fazla artış göstermiştir. Arjantin Türkiye’den en fazla ithalatı 2013 yılında 381,2 milyon dolar olarak gerçekleştirirken Türkiye’den yapılan ithalatın dünyadan yaptığı toplam ithalat içindeki payı ise en fazla yine 2013 yılında %0,51 olarak gerçekleşmiştir.

“Otomotiv Endüstrisi” sektörü Arjantin’in hem dünyadan hem Türkiye’den en çok ithalat gerçekleştirdiği sektör olmuştur. Arjantin, 2018 yılında “Otomotiv Endüstrisi” sektöründe dünyadan 8,6 milyar dolarlık ithalat yaparken Türkiye’den ise 60 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. Arjantin Türkiye’den en çok ikinci ithalatı ise 52,5 milyon dolar ile “Makine ve Aksamları” sektöründe gerçekleştirmiştir. Bu iki sektörü 41,2 milyon dolarlık ithalat ile “Kimyevi Maddeler ve Mamülleri” sektörü izlemektedir. Arjantin’in dünyadan en çok ithalatını gerçekleştirdiği sektörler ile Türkiye’den en çok ithalatını yaptığı 19 sektörler sınıflandırıldığında 12 sektörde; “Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri” “Çelik” “Elektrik-Elektronik” “Halı” “Hazır giyim ve Konfeksiyon” “Kimyevi Maddeler ve Mamulleri” “Kuru Meyve ve Mamulleri” “Makine ve Aksamları” “Meyve Sebze Mamulleri” “Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri” “Mücevher” ve “Otomotiv Endüstrisi” sektörlerinde Arjantin’in dünyadan en çok ithalat yaptığı ürünlerin sektörel sıralaması Türk ihracatçılarından ithalatını gerçekleştirdiği sektörlerin sıralaması ile örtüştüğü görülmektedir.


Firma başına düşen ihracat incelendiğinde ise genel ortalama firma başına 341 bin dolar 21 olurken bu ülkeye ilk kez ihracat yapan 39 firma başına ise 66,9 bin dolar olmuştur. Bu da bu pazara ihracatta sürekliliği olan firmaların ortalamada daha çok ihracat yaptığını göstermektedir. Arjantin’e 2018 yılında 688 firma ihracat gerçekleştirirken bunların yalnızca 5 tanesi bu ülkeye ilk kez ihracat yapmıştır. Arjantin’e toplam ihracat yapan firma sayısı ve ihracat rakamları 2003 yılına göre 2018 yılında artış gösterirken bu ülkeye ilk kez ihracat yapan firmaların sayısı ise her yıl çok düşük seviyede kalmıştır. Bu veriler bize ilk kez ihracat yapan firmalarımızın ihracat için Arjantin’i tercih etmediklerini, Arjantin’e ihracat yapan firmaların genellikle Arjantin pazarında uzun süredir faaliyet gösteren firmalar olduğunu göstermektedir.


Arjantin’in Türkiye’ye Uyguladığı Tarifeler
Arjantin’in 2018 yılında Türkiye’den yaptığı 875 ürünün ithalatında 864 ürüne gümrük vergisi uygulamıştır. Bu ürünlerde Türkiye Arjantin’e 259,9 milyon dolarlık ürün ihraç ederken dünyaya ise toplamda 86,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir.
Uygulanan gümrük vergisinin sektörel kırılımına bakıldığında en çok gümrük vergisinin ortalama %34,9 ile “Hazırgiyim ve Konfeksiyon” ile “Halı” sektörlerinde uygulandığı görülürken “Diğer Sanayi Ürünleri” sektöründe de %34,1 oranında, “Elektrik Elektronik” sektöründe ortalama %21,1 “Deri ve Deri Mamulleri sektöründe” ise ortalama %21,8 gümrük vergisi uygulandığı tespit edilmiştir.

Vize
Arjantin ve Türkiye, 31 Ağustos 1992'de yürürlüğe giren vize muafiyet uygulaması çerçevesinde karşılıklı vatandaşlarına vize uygulamıyor.
 

Yazıyı Paylaş:    

Diğer İçerikler

Canray Ulaşım Amerika Pazarına Açılıyor

Canray Ulaşım Amerika Pazarına Açılıyor

Canray Ulaşım Amerika Pazarına Açılıyor

Devamını Oku
Teknoloji

Teknoloji

Teknoloji

Devamını Oku
16 Metrekarelik Dükkanla Başladı, Bursa’nın En Büyük 250 Firması Arasına Girdi

16 Metrekarelik Dükkanla Başladı, Bursa’nın En Büyük 250 Firması Arasına Girdi

16 Metrekarelik Dükkanla Başladı, Bursa’nın En Büyük 250 Firması Arasına Girdi

Devamını Oku
BTSO EKONOMİ ARŞİV