Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle İlgili Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler Nelerdir?

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle İlgili Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler Nelerdir?

09.10.2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir.
İlgili Yönetmelik’te aşağıdaki düzenlemelere yer verilmiştir;
·     Yönetim kurulu tarafından çağrısı yapılan genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulundurulması için MERSİS üzerinden de başvuru yapılabilecektir.
·     Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler hariç olmak üzere tek pay sahipli şirketlerin genel kurul toplantılarında (örneğin; sermaye artırımı, azaltımı işlemlerinde) ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunluluğu kaldırılmıştır.
·     Halka açık olmayan anonim şirketlerin pay sahiplerinin genel kurulda vekil ile temsil edilmesi halinde, noter onaylı olmayan vekâletnamelerin noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanının eklenmesi suretiyle kabul edilmesi hususu kaldırılmış olup vekâletname mutlaka noter onaylı olmalıdır.
·     Yönetim kurulunun mevcut olmaması veya yönetim kurulu toplantı nisabı oluşmasına imkân bulunmaması ve münhasıran yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi amacıyla çağrısız genel kurul toplantısı yapılmak istenmesi halinde, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tamamının imzaları noterce onaylanmış dilekçesiyle de Bakanlık temsilcisi görevlendirilebilecektir.
·     Tek pay sahipli anonim şirketlerde genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunluluğu kaldırılmıştır.
·     Bakanlık temsilcisi istenmesine ilişkin başvuru yapılırken başvuru dilekçesini imzalayanların imza sirkülerini ibraz etme zorunluluğu kaldırılmıştır.
 
 

Yazıyı Paylaş:    

Diğer İçerikler

Kitap

Kitap

Kitap

Devamını Oku
Dünya Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Devamını Oku
Tasarım Desteği

Tasarım Desteği

Tasarım Desteği

Devamını Oku
BTSO EKONOMİ ARŞİV