Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2028 dönemini kapsayacak olan "On İkinci Kalkınma Planı" hazırlıklarına ilişkin bir genelge yayımladı.

Ülkenin küresel bir güç merkezi olması yolunda atılacak adımların stratejik çerçevesini oluşturacak 2053 vizyonu doğrultusunda, uzun vadeli hedefleri sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla daha da ileriye taşıyacak "On İkinci Kalkınma Planı"nın 2024-2028 dönemini kapsayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalkınma Planı süresince oluşturulacak stratejiler ve hayata geçirilecek uygulamalarla refahın artırılması ve daha adil bir biçimde paylaşılması sağlanacak, ekonomik ve sosyal kalkınma adımlarına devam edilecek, küresel düzeyde süregelen ekonomik, sosyal, jeopolitik ve siyasi dengesizliklerin oluşturduğu tehditlerin bertaraf edilmesi için öncelikler belirlenecektir." ifadelerini kullandı.

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONLARI VE ÇALIŞMA GRUPLARI KURULDU

Erdoğan, genelgede, kalkınma hedeflerinin hayata geçirilebilmesi için plan hazırlıklarının en üst seviyede yürütülen katılımcı bir anlayışla ele alınmasının önem arz ettiğine dikkati çekerek, "Bu itibarla 'On İkinci Kalkınma Planı' hazırlık çalışmaları kapsamında Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum temsilcileri ile akademik çevreleri bir araya getirecek, özel ihtisas komisyonları ile konunun uzmanlarından teşkil edilecek çalışma grupları kurulmuştur. Bu süreçte ihtiyaç duyulması halinde Başkanlıkça yeni özel ihtisas komisyonları ve çalışma grupları kurulabilecektir” ifadelerine yer verdi. Genelgenin ekinde, özel ihtisas komisyonları ile çalışma gruplarına ilişkin listeler de yer aldı. Buna göre, 54 özel ihtisas komisyonu ile 26 çalışma grubu oluşturuldu.