Bursa Sanayisini Geleceğe Hazırlayan Merkez; BUTEKOM

Bursa Sanayisini Geleceğe Hazırlayan Merkez; BUTEKOM

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın vizyonuyla farklı bir kimlik kazanan Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM), iki ayrı mükemmeliyet merkezi ile tekstil, kompozit, otomotiv ve kimya sektörü başta olmak üzere firmaların Ar-Ge odaklı çalışmalarına güç katıyor.

Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi (TTTMM) ve İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi (İKMAMM) yenilikçi bir sanayi-üniversite işbirliği modeliyle, tekstil ve otomotivden havacılık ve rüzgar enerjisine kadar birçok sektörde dönüşüm oluşturma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

TTTMM ve İKMAMM, Uludağ Üniversitesi ortaklığı ile, tekstil ve teknik tekstil alanlarında ve kompozit malzeme teknolojileri alanında lisansüstü eğitim, temel araştırma, uygulamalı araştırma, ürün geliştirme, üretim ve ticarileştirme faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Lisans üstü öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılar, öğretim üyeleri, araştırmacılar, mühendisler ve prototip üretiminde yer alıyor. TTTMM ve İKMAMM'ın aynı çatı altında kurulmuş olması da tekstil, teknik ve fonksiyonel tekstiller, malzeme ve kompozit malzeme alanlarında çok disiplinli araştırmanın, öğrenmenin, üretmenin oluşturacağı bir ekosistem oluşturuyor.

MÜKEMMELİYET MERKEZLERİ REKABETİ ARTIRIYOR

İKMAMM, bölgedeki rekabet gücünün artmasını ve Ar-Ge çalışmaları ile yerli katma değeri yüksek teknolojik ürünlere geçiş noktasında köprü görevi üstleniyor. Bölgede kompozit malzeme üretimi yapan ilgili sektöre hizmet eden İKMAMM aynı zamanda TTTMM’nin tamamlayıcı kuruluşu konumunda.

İki kuruluşun aynı binada ve aynı elden yönetiliyor olması, ortak alanlar, ortak personel ve laboratuvarları kullanacak olması, her iki projenin de daha efektif bir hale gelmesini sağlıyor. Bu merkezlerin her ikisi de, sadece bir araştırma merkezi değil, aynı zamanda kompozit sektörünü örgütleyen yeni bir model daha ortaya çıkartıyor. Merkezler, firmaları örgütleyen, ticari gelişimlerine de katkı sağlamayı hedefleyen bir geniş çerçeveye sahip.

NİÇİN TTTMM?

Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda teknik tekstil stratejisinin yönünü belirleyecek “Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi” tekstil sektörünün yeni teknoloji üretim ve transfer merkezi konumunda bulunuyor. Tekstil ve hazır giyim sektörleri ile alt sektörlerinin sürdürülebilir büyümesine liderlik eden merkez sayesinde, Bursa’nın standart ürünler yerine; akıllı teknik tekstiller, nano ürünler ve üç boyutlu kumaş teknolojileriyle birlikte özgün ve yüksek kaliteli üretimler dünya pazarlarındaki gücüne güç katılması hedefleniyor.

Yurt dışında yapılan birçok testin yurt içinde yapılabilmesine imkan tanıyan TTTMM,  tekstil sektörünün ulusal ve uluslararası pazarlardaki güvenilirliğini artırarak, rekabetçiliğini güçlendiriyor. Merkez bünyesinde ayrıca kalite problemlerinin çözülmesi, Ar-Ge projelerine yönelik test hizmetleri, laboratuvar eğitimleri ve raporları ile firmaya özet test hizmetleri de veriliyor.

Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi’nde bulunan laboratuvarlar:

 • Analitik Laboratuvarı,
 • Antibakteriyel Laboratuvarı,
 • Kondisyonlama Laboratuvarı,
 • Yanma Laboratuvarı,
 • Yaş Kimyasal Laboratuvarı,
 • Çevre Laboratuvarıdır.

İKMAMM KOMPOZİT SEKTÖRÜNE HİZMET VERİYOR

İleri kompozit malzeme üreten ve kullanan sektörlere yönelik test ve Ar-Ge hizmeti sunulan İKMAMM’da, kompozit alanında numune üretimi, 20 çeşit test ve 5 farklı yöntemle prototipleme yapılıyor.

BTSO tarafından Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) destekleri ile 17 milyon liralık yatırımla kurulan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla 30 Ekim 2020'de açılışı gerçekleştirilen İKMAMM, sanayicilere Ar-Ge ve test merkezi olarak hizmet veriyor. Merkezde ayrıca Nanoteknoloji Mükemmeliyet Merkezi ile ilgili de çalışmalar devam ediyor.

TÜRKİYE’NİN EN KAPSAMLI YANMA LABORATUVARI

Türkiye’nin en kapsamlı yanma laboratuvarlarından birinin yer aldığı İKMAMM, raylı sistemler, otomotiv ve havacılık sektörlerinde kullanılan ekipmanların yanma testlerinin Türkiye’de yapılmasına imkan sağlıyor. Sanayiciler daha önce yurt dışında yüksek maliyetlerle gerçekleştirmek zorunda kaldıkları söz konusu testleri çok daha uygun maliyetlerle, hızlı ve güvenilir bir şekilde İKMAMM’da gerçekleştirebiliyor.

İKMAMM’IN AMACI

Merkezin ana hedefleri arasında düşük maliyetli, yüksek performanslı kompozitler üretmek için gerekli bilim ve mühendislik prensiplerini geliştirmek, mevcut ve gelişmekte olan sektörler ve bunların yanı sıra devlet kurumlarını desteklemek yer alıyor.

Ayrıca yeni geliştirilen ürünlerin ticarileştirilmesi, iş yaratma ve girişimcilik konusunda danışmanlık sağlaması da merkezin ana vizyonlarından bazıları. Merkezde geliştirilmesi planlanan ürünler ve yapılacak Ar-Ge sonuçları otomotiv, tekstil, enerji, savunma sanayi, raylı sistemler gibi birçok sektör için çok değerli yeni ürün ve yeni pazarın oluşmasına da öncülük ediyor.

 • Ticarileştirilebilir Ar-Ge (İnovasyon)
 • Proje Çalışmaları
 • Bilgisayar Destekli Analiz ve Tasarım
 • Organizasyon- Eğitim- Workshop
 • Sektörel Raporlar
 • 4- Merkezde Bulunması Planlanan Laboratuvarlar
 • Mekanik Test Laboratuvarı
 • Darbe Test Laboratuvarı
 • Müh. Analiz ve Tasarım Lab.
 • Termoset- Termoplastik Laboratuvarı
 • Prepreg Üretim Laboratuvarı

STRATEJİK SEKTÖRLERE İKMAMM KATKI SAĞLIYOR

İKMAMM’ı hammadde ve yarı mamul üreticileri ile Türkiye için öncelikli ve stratejik alanlar olan savunma, havacılık, otomotiv, raylı sistemler, denizcilik ve rüzgâr enerjisi sektörleri için gerekli bilgi ve Ar-Ge ihtiyacını karşılayarak bu sektörlere katkı sağlamayı hedefliyor. Bu bağlamda söz konusu yararlanıcı hedef gruplar aşağıdaki gibidir:

 • Yüksek performanslı lif üreticileri
 • Teknik Tekstil üretimi yapan tekstil firmaları
 • Reçine ve yardımcı kimyasal madde üreten firmalar
 • Pre-preg ve yarı mamul üreten firmalar
 • Kompozit malzeme üretimi için, kalıp, basınçlı kap ve yardımcı ekipman üreten firmalar
 • Kompozit malzeme tasarımı için yazılım, analiz ve mühendislik hizmeti veren firmalar
 • Savunma ve Havacılık Sanayisine kompozit malzeme üreten firmalar
 • Otomotiv endüstrisi için kompozit malzeme üreten firmalar
 • Raylı sistemler için kompozit malzeme üreten firmalar
 • Rüzgar enerji sistemleri için kompozit malzeme üreten firmalar
 • Üniversitelerde kompozit malzeme alanında araştırma yapan bölümler ve akademisyenler