Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte sağlık sektörü de büyük değişimler yaşamaktadır. Bu değişimlerden biri de uzaktan sağlık sistemidir. Uzaktan sağlık sistemi hastaların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak, sağlık profesyonellerinin daha etkili bir şekilde hasta bakımı yapmalarını sağlamak ve sağlık kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmak için gerçekleştirilmiştir.

Uzaktan sağlık sistemi, telemedicine, telehealth ve telecare gibi farklı alt alanları içerir. Telemedicine; uzaktan tıbbi muayeneleri ve konsültasyonları içerirken, telehealth; sağlık yaşam biçimleri ve danışmanlık hizmetlerini kapsar. Telecare ise yaşlı ve kronik hastalığı olan bireylerin sürekli izlenmesini sağlayan bir sistemdir.

Bu sistemlerin sağladığı avantajlar arasında şunlar bulunmaktadır:

  • Erişim Kolaylığı: Uzaktan sağlık sistemleri, uzak bölgelerde yaşayan veya ulaşım imkanı olmayan hastalara erişim sağlar. Ayrıca, acil durumlar için hızlı tıbbi müdahaleyi kolaylaştırır.
  • Zaman ve maliyet tasarrufu: Hasta ve sağlık profesyonelleri için seyahat maliyetlerini azaltır, muayene sürelerini kısaltır ve beklemeleri en aza indirir.
  • Kronik hastalık yönetimi: Uzaktan sağlık, kronik hastalığı olan bireylerin düzenli izlenmesini ve sağlık profesyonellerinin müdahale etmesini sağlar.
  • Veri analitiği ve takip: Uzaktan sağlık sistemleri, hastalık salgınlarını takip etmek ve büyük veri analitiği ile hastalık yönetimini geliştirmek için kullanılabilir.

 

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 10 Şubat 2022 tarihinde uzaktan sağlık sistemlerine ilişkin bir yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlayarak hayata geçirdi. Bakanlık yayınlanan yönetmelikte amacı şu şekilde açıkladı; "Bu yönetmeliğin amacı, sağlık hizmetinin mekandan ve coğrafyadan bağımsız olarak ve çağdaş tıbbi teknolojiye dayanılarak hizmet etmek üzere; uzaktan sağlık hizmetinin kapsamına, uzaktan sağlık hizmeti sunacak sağlık tesislerine izin verilmesine, uzaktan sağlık bilgi sisteminin geliştirilmesine, tescil edilmesine, sağlık tesislerinin bu kapsamda denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. "

Yayınlanan bu yönetmelik kapsamında şu ana kadar 52 uzaktan sağlık bilgi sistemi yazılımının Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığı görülmektedir. Sağlık Bakanlığı uzaktan sağlık bilgi sistemi ile ilgili standartları ve tescil işlemlerini gerçekleştirmiş olsa da sağlıkta tamamen ıslak imza ile yapılmak zorunda olan "Sağlık onamlarının" dijital olarak yapılabilmesine yönelik bir yasal düzenlemeyi hayata geçirememiştir. Bu durum uzaktan sağlık hizmetlerinin yasal olarak verilmesinde bir takım hukuki sakıncalar oluşturacaktır.

Sonuç olarak; uzaktan sağlık sistemi, sağlık sektörünü dönüştürmekte ve hastalara daha iyi hizmet sunma potansiyeli taşımaktadır. Bu teknolojilerin daha da yaygınlaşması ve geliştirilmesi, gelecekte sağlık hizmetlerinin daha etkili, erişilebilir ve sürdürülebilir olmasına katkı sağlayacaktır.