Teknoloji Odaklı Yatırımlar İçin Yeni ‘Hamle’

Teknoloji Odaklı Yatırımlar İçin Yeni ‘Hamle’

Katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi" kapsamında, 7 odak sektörde yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için destek verilecek ürünlerin listesi yayımlandı. Listede bu sektörlerin gelişimi için kritik önem taşıyan 919 ürün yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye'de katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik, 11. Kalkınma Planı'nda belirlenen orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörlerdeki 51 milyar dolarlık cari açığın azaltılması ve bu alanlarda yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için öncelik verilecek ürünler belirlendi.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamında, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip 7 sektör belirlendi:

  • Kimya
  • Eczacılık
  • Tıbbi ve dişçilikle ilgili araç gereçler imalatı
  • Bilgisayar, elektronik ve optik
  • Elektrikli teçhizat
  • Makine
  • Ulaşım araçları

Bu 7 alanda sektörün gelişimi için kritik önemi olan diğer sektörlerden seçilen 919 ürün ve yenilikçi alan listesi Resmi Gazete'den ilan edildi.

Listeler, Bakanlık tarafından, dış ticaret verileri, küresel rekabet koşulları, yerel ve küresel talep eğilimi, yurt içi üretim yetkinliği ve kapasitesi, sektörel ve sektörler arası teknolojik gelişime katkı gibi kriterler dikkate alınarak belirlendi.

Ürünler, sektör özelindeki dinamikler de göz önünde bulundurularak, farklı seviyelerde ürün kodları, ürün nitelikleri veya kullanılan teknolojiler şeklinde tanımlanabilecek.

Ayrıca Bakanlık, program kapsamında başvuru yapacak firmalar açısından öngörülebilirliği artırmak amacıyla, bu yıl, "Mobilite", "Sağlık ve Kimya Ürünleri", "Dijital Dönüşüm" ve "Üretimde Yapısal Dönüşüm" başlıkları altında 4 çağrıya çıkacak.

 

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Türkiye'de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, destek ve teşviklerin tek pencereden yönetilerek orta yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik uygulanıyor.

Program kapsamında ilk aşamada, makine sektöründe açılan çağrıyla 2 milyar liralık servo motorlar, CNC tezgahları, eklemeli imalat makineleri gibi yüksek teknolojili ürün yatırımları desteklenmişti.

Program kapsamında destek verileceği açıklanan 10 proje arasında Bursa’dan Durmazlar, Ermaksan ve İğrek Makine’nin projeleri de yer almıştı.

  • ERMAKSAN dünyada 800x800 milimetre üretim kapasitesine sahip, büyük boyutlu, eklemeli imalat makinesi üreten ikinci firma olacak.
  • Durmazlar Makina, ultra hızlı lazerler ve eklemeli imalat makinelerinde kullanılan tek modlu lazerleri üretecek.
  • İğrek Makina yüksek teknolojili CNC takım tezgahlarını yerli ve milli kaynaklarla imal edecek.