Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türk Lirasına dönüşüm hesaplarında Merkez Bankası’na faiz yetkisi verildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de “Merkez Bankası, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkilidir" denildi. Altın hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesine ilişkin yayımlanan Tebliğ'de de Merkez Bankası'nın, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili olduğu belirtildi.