Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

23 ARALIK’A KADAR GEÇERLİ

Değişiklikler kapsamında, tebliğe zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklere ilişkin geçici bir madde eklendi. Bu madde ile finansman şirketleri için Türk lirası ve yabancı para yükümlülükler kapsamında uygulanan zorunlu karşılık oranları 13 Mayıs (dâhil) hesaplama tarihine kadar sıfıra indirildi. Öte yandan finansman şirketlerinin yabancı para yükümlülükleri için zorunlu karşılık oranlarının, 13 Mayıs'tan 23 Aralık'a kadar ise yüzde 3 olarak uygulanması hüküm altına alındı.

 

LİKİDİTE YÖNETİMİ AÇISINDAN KOLAYLIK

Uygulama ile finansman şirketlerine likidite yönetimi açısından kolaylık sağlanmasının yanı sıra bu şirketlerin kredilerinin hedeflenen alanlara ve yurt dışından veya yabancı para cinsinden fonlama imkânlarına yönlendirilmesi amaçlanıyor. 23 Nisan'da yapılan değişiklikle finansman şirketlerinin zorunlu karşılık oranları bankalar ile aynı seviyeye getirilmişti. Finansman şirketlerine uygulanacak Türk lirası zorunlu karşılık oranları, vadelere göre yüzde 3-8 ve yabancı para zorunlu karşılık oranları yüzde 5-21 düzeyinde bulunuyordu.