Yurt dışındaki para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de değerlendirilebilmesini kapsayan düzenlemeye başvuru için süre, 30 Haziran’da doluyor.

3 AY İÇİNDE TRANSFER ŞARTI

Yurt dışındaki varlıklarını 30 Haziran'a kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunları serbestçe tasarruf edebilecek, vergi dairelerine herhangi bir bildirimde bulunmayacak. Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen varlıkların 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya ülkedeki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekecek. Uygulamadan Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıkları olan mükellefler de yararlanabilecek.

TÜRK LİRASI KARŞILIĞI ESAS ALINACAK

Gerek yurt dışında bulunan varlıkların banka veya aracı kurumlara, gerekse yurt içinde bulunan varlıkların vergi dairelerine bildirilmesinde TL cinsinden para itibari (nominal) değeriyle, altın rayiç bedeliyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla hesaplanacak. Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından pay senetleri, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari değeriyle hesaplanarak Türkiye'de değerlendirilebilecek. Bildirimlerde söz konusu varlıkların TL karşılığı bedelleri esas alınacak. Ayrıntılı bilgilere Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasında ‘Hızlı Erişim’ alanında yer alan Varlık Barışı mikro sitesinden yurt içi aramalar için ‘189’, yurt dışı aramalar için ise ‘0090–312-189-1122’ numaralı telefon hattından ulaşabiliyor.