Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın düzenlemesiyle vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların incelemeye başlama süresi, 30 günden 15 güne düşürüldü.

EK SÜRE 5 GÜN

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından,  ‘Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ devreye alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre; vergi incelemesinde yetkilendirilenlerin incelemeye başlama süresi 30 günden 15 güne, incelemeye başlanılamaması halinde verilecek ek süre ise 15 günden 5 güne indirildi. Vergi Usul Kanunu'ndaki düzenlemelere paralel olarak inceleme, ‘İncelemeye Başlama Bildirimi’ ile başlayacak. İşleme başlama tarihi, bildirimin düzenlendiği gün olacak. Yönetmelikle incelemeye başlama bildiriminin içeriğine ilişkin de düzenleme yapıldı.

1 TEMMUZ’DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Mükellefler, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın elektronik olarak tutulmasına izin verdiği defter ve belgeleri Bakanlık tarafından oluşturulan sistemi kullanarak ibraz edecek. Elektronik ortamda ibrazı mümkün olmayan defter ve belgelerin, belirtilen hükümler çerçevesinde mükellefin iş yeri adresi, söz konusu adresinin bulunmaması durumunda ikametgâh adresinin bulunduğu ildeki vergi dairesinde teslim alınması imkânı sağlandı. Bakanlık tarafından oluşturulan sistem üzerinden ibraz edilen elektronik defter ve belgelerin inceleme tamamlandıktan sonra sistemden silinmesine ilişkin de düzenleme yapıldı. Yönetmelik, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.