Teknolojik ilerlemeler, eğitim alanında köklü değişikliklere yol açmış ve öğrencilere daha kişiselleştirilmiş, etkili ve verimli bir öğrenme deneyimi sunma potansiyeli taşımaktadır. Bu değişikliklerin merkezinde ise yapay zeka (YZ) bulunmaktadır. Eğitimde yapay zeka kullanımı, öğrenme süreçlerini dönüştürmekte ve geleceğin eğitimini şekillendirmektedir.

Yapay Zeka ve Eğitim

1. Kişiselleştirilmiş Öğrenme: YZ, her öğrencinin benzersiz ihtiyaçlarına ve öğrenme hızına uyum sağlayabilen kişiselleştirilmiş eğitim deneyimleri sunar. Öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirebilir, ders içeriğini bu değerlendirmelere dayalı olarak uyarlayabilir ve her öğrencinin kendi hızında ilerlemesini sağlayabilir.

2. Veri Analizi ve Öğrenci İzleme: YZ, öğrencilerin ilerlemesini anlık olarak izlemek ve değerlendirmek için güçlü analitik yetenekler sunar. Öğrencilerin hangi konuları anladığını veya nerede zorlandığını belirlemek, öğretmenlere daha etkili rehberlik sağlar.

3. Öğrenci Katılımı ve Motivasyon: Yapay zeka, öğrencilerin katılımını artırmak ve motivasyonlarını yükseltmek için interaktif öğrenme materyalleri, özelleştirilmiş ödüller ve geri bildirimler sunabilir. Bu, sıkıcı veya tekrarlayıcı eğitim materyallerini daha ilgi çekici hale getirebilir.

Yapay Zekanın Avantajları ve Zorlukları

1. Avantajlar:

• Kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunar.

• Öğrenci ilerlemesini izlemek ve değerlendirmek kolaylaşır.

• Gerçek uygulama deneyimleri sağlar.

• Öğretmenlerin daha fazla öğrenciye daha fazla dikkat göstermelerine yardımcı olur.

2. Zorluklar:

• Veri gizliliği ve güvenliği endişeleri.

• YZ sistemlerinin yeterli şekilde eğitilmesi ve sürdürülmesi gerekliliği.

• Teknolojiye erişim ve eşitsizlik sorunları.

YZ'nin Geleceği

1. Eğitimciler İçin Destek: YZ, eğitmenlere daha fazla kaynak ve zaman sağlayarak öğrencilerle daha fazla ilgilenmelerini sağlayacaktır. Ayrıca, eğitmenlere öğrenci ilerlemesi ve ihtiyaçları konusunda daha fazla veri sunarak öğrenciye özgü öğretme stratejileri geliştirmelerine yardımcı olabilecektir.

2. Küresel Eğitim Eşitsizliğinin Azaltılması: YZ, dünya genelindeki öğrencilere eşit eğitim fırsatları sunma potansiyeli taşır. Uzaktan eğitim ve çevrimiçi kaynaklar, düşük gelirli bölgelerdeki öğrencilere daha fazla erişim sağlayabilir.

Yukarıda verilen maddeler doğrultusunda, önümüzdeki on yıl içerisinde eğitim alanında büyük değişikliklerin bizi beklediği kesindir. Gelecekte yapay zeka sistemlerini, yazılımlarını ve desteğini kullanarak, öğrenciler dünyanın herhangi bir yerinden, herhangi bir zamanda eğitim alabilme ayrıcalığına sahip olacaklar. Mesela Bursa’da bir okula devam eden bir öğrenci, dünyanın farklı ülkelerindeki başarılı okullardan uzaktan erişim ile ders alıp kendisi için en uygun eğitim planını oluşturabilecek. Hatta ders saatlerini bile planlayabilecek. Tüm bunların planlanmasında öğrencinin yetkinlikleri ve karakteristik özellikleri de dikkate alınacak.

Her insan özeldir ve kendine uygun bir öğrenme yeteneği vardır. Yapay zeka ile kişisel özelliklerin analiz edilmesi ile birlikte, kişinin öğrenme etkinliğini ve verimliliğini artırmak mümkün olacaktır. Yapay zekanın bu kuvvetli analiz yeteneği ile gelecekte işini seven, yaptığı işe değer katan bireylerde artacaktır. Bu arada kaç yaşında olursak olalım aslında hepimiz birer öğrenciyiz ve gelişen yapay zeka sistemleri ile ilgili hepimizin öğreneceği çok şey var.

Mesleki Eğitimde Aranan Model

Mesleki eğitim yapay zekanın en etkin olacağı alanlardan birisidir. Mesleki eğitim aslında bir tür beceri geliştirme eğitimidir ve kişisel özelliklerin klasik eğitim sisteminde tam anlamı ile analiz edilmesi çok mümkün değildir. Yapay zekanın bu avantajı, aslında kişinin en doğru yetkinlik ve becerilerle donatılmasını sağlayacaktır. Bu sayede yapay zeka mesleki eğitimde kişiselleştirilmiş öğrenmeyi hızlandırabilir, öğrencilere sürekli değerlendirme ve geri bildirim sağlayabilir ve öğrenme sürecini farklılaştırmak için öğrenme analitiğini uygulayabilir, böylece gerçek zamanlı olarak bireysel öğrenci ihtiyaçlarına uyarlanabilir. Ayrıca kişilerin zayıf yönlerini desteklediği gibi, güçlü yönlerini ve/veya potansiyellerini de dikkate alarak bir öğrenme programı sunmaktadır. Tüm bunlarla birlikte değerlendirildiğinde yapay zeka aslında mesleki eğitimde aranan eğitimi modelinin tam kendisi olabilir!

BUTGEM’de Yapay Zeka Destekli Uygulamalar 

BTSO Eğitim Vakfı BUTGEM, mesleki eğitimde öncü bir kuruluştur ve mesleki eğitimde yeni eğitim modellerinin geliştirilmesinde pilot uygulamalara her zaman öncülük etmektedir. Geçtiğimiz yıllarda mesleki eğitimde sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamalarının kullanılmaya başlanması ile birlikte BUTGEM bu alana adapte olmuş ve 3 sanal ve artırılmış gerçeklik sınıfı ve 28 farklı eğitim modülü hazırlayarak, eğitim sisteminde dönüşüme öncülük etmiştir. Yapay Zekanın eğitimde ve mesleki eğitimde kullanılmasını da BUTGEM yakın gelecek vizyonuna dahil etmiş ve bu konuda çalışmalar yapmaya başlamıştır. Özellikle tasarım derslerinin müfredatında yapay zeka destekli uygulamalara yer vermeye başlamıştır. Bu konuda hem ders materyallerinin hazırlanması hem de eğitim ortamlarının oluşturulması konusunu da yatırım planlarına almıştır. 

Yapay Zeka Öğrenme Deneyimini De Dönüştürüyor

Eğitimde yapay zeka, geleceğin öğrenme deneyimini dönüştürme potansiyeli taşıyor. Ancak, bu teknolojiyi başarılı bir şekilde uygulamak için veri gizliliği, etik sorunlar ve insan öğretmenlerin rolü gibi bir dizi zorlukla başa çıkılması gerekiyor. Yapay zeka, eğitim alanında büyük bir değişim ve gelişim getirebilir ve bu da öğrencilere daha iyi eğitim fırsatları sunabilir. Geleceğin öğrenme deneyimi, yapay zekanın etkisiyle daha etkili, kişiselleştirilmiş ve kapsayıcı hale gelebilir. Yapay zeka ile birlikte ihtiyaçlara göre kişiselleştirilmiş öğrenme paketleri oluşturma, öğrencinin eksiklerini daha iyi anlayıp öğrenciye özel çözümler geliştirme ve öğrenme sırasında geri bildirimler yaparak eğitimcinin doğru alanlara yoğunlaşmasını sağlayacak çözümler sunmaktadır. Bu tür durumlar hem eğitimin yapısını hem de eğiticilerin rolünü değiştirecek çözümler sunacaktır.

Sonuç olarak, 21. yüzyıl becerilerinin teknoloji odaklı olması dolayısıyla, yenilikçi teknolojileri kapsayan Yapay Zekanın mesleki eğitimi desteklemek ve zenginleştirmek amacıyla uygulamalı eğitimde kullanılması kaçınılmazdır. Geleneksel eğitim metotlarından farklı olarak uygulanacak olan bu model ile, teknolojik öğrenme ortamlarında öğrenci motivasyonunu arttırarak, öğrenmenin uygulamayla kalıcı hale getirilmesini sağlanabilecektir. Bu nedenle mesleki eğitim kurumlarında uygulamalı eğitim gereksinimini karşılayacak hızlı ve öğrenciye özel çözümler sunan Yapay Zeka ile desteklenmiş öğrenme modelleri, mesleki eğitimde yeni bir çığır açabilecek niteliktedir. BUTGEM, mesleki eğitimde üstlendiği ÖNCÜ rolünü bu alanda da ortaya koymaktadır.