BEBKA, TR41 Bölgesi’nin Ar-Ge, Girişimcilik ve İnovasyon Üssü Olması İçin Kolları Sıvadı

BEBKA, TR41 Bölgesi’nin Ar-Ge, Girişimcilik ve İnovasyon Üssü Olması İçin Kolları Sıvadı

Yenilikçilik, üretkenlik ve istihdam katkı sağlayarak birçok yarar oluşturan girişimcilik; ekonomik büyüme ve kalkınmayı sağlaması, ülke ekonomisinin dışa bağımlılıktan tamamen kurtulması ve üretime dayalı olarak işleyen bir yapı kurulması bakımından ülkemiz için gün geçtikçe daha hayati hale gelmektedir.
Ülkemizde girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, güçlü bir ekosistem oluşturmak ve girişimciliği artırmak önem kazanırken kamunun düzenleyici, yol gösterici ve izleyici bir rol üstlenmesi, gerekli durumlarda uygulamalarda yer alması, girişimcilik desteklerinin uygulanmasında bölgedeki paydaşlar ile stratejik işbirlikleri yapılması önem arz etmektedir.

BEBKA; Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinden oluşan TR41 Bölgesinde girişimcilik ekosistemini geliştirerek bölgedeki girişimcilik kapasitesinin artırılması amacıyla Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programını yürütmektedir. Bölgemizde öncü sektörlerde girişimlerin artırılması, mevcut girişimlerin hızlandırıcı programlarla büyümesi ve yatırım almalarının sağlanması elzemdir. Ajansımız tarafından yürütülen faaliyetlerde de bu prensipler göz önünde bulundurularak özellikle yenilikçi girişimciliğin desteklenmesini müdahale alanı olarak belirlenmiştir.

Bölgede girişimcilik ekosisteminin analiz edilmesi, yatırım ve finansman modellerinin geliştirilmesi, bölgedeki girişimcilik ekosisteminde yer alan paydaşların kapasitelerinin artırılması, bölgede mentorluk ve eğitimler yoluyla hızlı büyüme potansiyeline sahip teknoloji odaklı ve yenilikçi girişimcilerin desteklenmesi önceliklerimiz arasındadır.Ayrıca sosyal girişimcilik konusunda bilinirlik ve farkındalık oluşturulması ve yeni sosyal girişimler kurulmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi ve son olarak da girişimcilik kültürünün toplumun geneline yayılması, çocuk ve genç girişimciliğinin geliştirilmesi amacıyla da faaliyetler yürütüyoruz.
Yenilikçi girişimleri desteklemek amacıyla, yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesi için iş kurmak isteyen girişimcilere destek vermeyi amaçlayan SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı bölgemizdeki Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) ile yapılan görüşmeler neticesinde ortaya konan ihtiyaca binaen tasarlandı. İlkini geçen yıl Bursa TTO işbirliğinde hayata geçirdiğimiz SeedUP Programı ile 14 girişimci 10 ay boyunca 56 saat eğitim 110 saat mentorluk hizmeti aldı. 10 girişimci, program sonunda yatırımcılara iş fikirlerini sunma imkanına sahip oldu. Program süresi içerisinde 3 firmanın kuruluşu tamamlandı ve programa katılan girişimciler 500 bin TL’nin üzerinde satış gerçekleştirdi. 2 yeni marka tescili yapıldı, 2 istihdam gerçekleştirildi. KOSGEB ile yapılan iş birliği kapsamında KOSGEB desteklerine yönlendirilen iki firma toplam 205 bin TL tutarında ileri girişimcilik ve makine desteği, bir firma da 200 bin TL tutarında TÜBİTAK BİGG desteği almaya hak kazandı. Bir firmamızın ürettiği cihaz NATO envanterine girdi. Program katılan bir girişim de 2 ayrı yarışmada toplam 4 dalda ödül kazandı.

Yürüttüğümüz ilk SeedUP Programına katılan girişimcilerimizin yakaladığı bu başarılar, bizi 2021 yılında SeedUP Programını biri Bursa biri de Eskişehir ve Bilecik illerini kapsayacak şekilde iki ayrı program halinde tekrar uygulamaya teşvik etti. Bölgemizdeki girişimcilik ekosisteminin gelişimi için tüm paydaşlarımız ile birlikte hareket etmenin önemli bir sinerji yaratacağına inanıyoruz. Bu çerçevede SeedUP Programları Bursa TTO, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi ARİNKOM TTO, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TTO Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi TTO işbirliği ile gerçekleştirilecek.
Her biri toplam 8 ay sürecek olan SeedUP Programları, Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde ikamet eden ya da öğrenim gören ve inovatif iş fikirleri olan girişimcilerin eğitim ve mentorluk ile desteklenerek iş fikirlerini hayata geçirip ürünlerini ticarileştirecekleri ya da firmalarını kuracakları, yatırımcılar ile bir araya getirilecekleri ve belirli süre aralıkları ile takip edilecekleri programlar olarak tasarlandı.

Girişimlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için SeedUP’ta mentorluk desteği verilecek. Mentorluk, iş kurma hedefi olan veya işini yeni kuran girişimcilere başarılı olmaları için öğrenme ve deneyim aktarılmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda bölgemizdeki değerli akademisyenler ve iş insanlarının programa ciddi katkıları olacak. Bölgemizdeki tecrübeli iş insanlarının, mentorluk aracılığı ile programa dâhil olarak tecrübelerini girişimcilere aktarmaları konusunda bölgemiz ticaret ve sanayi odaları ile işbirlikleri yapacağız.

Firmasını kuran ve mentorluk programını da başarıyla tamamlayan girişimcilerin yine Ajansımız tarafından yürütülecek Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Programına (TechUP) yönlendirilmesi de amaçlanmaktadır. Faaliyet gösterdiği alanda yenilikçi ve teknolojik bir ürünü/hizmeti olan fakat söz konusu atılımı finansal kısıtlar veya tecrübe eksikliği gibi sebeplerle gerçekleştiremeyen girişimlere yönelik eğitim, mentorluk ve danışmanlık hizmetlerinden oluşan TechUP, Anadolu Üniversitesi ARİNKOM TTO ve Bursa Uludağ TTO işbirliği ile biri Bursa’da ve 2’si Eskişehir’de olmak üzere şu ana kadar 3 defa yürütüldü. 3 program ile toplamda 29 firmaya toplam 80 saat eğitim ve 486 saat mentorluk hizmeti sağlandı. Düzenlenen yatırımcı-girişimci buluşmaları ile bu programlara katılan girişimciler geliştirdikleri teknolojileri yatırımcılara sunma imkânı buldu ve bir girişimci hayata geçirdiği inovatif ve sosyal bir girişim olan Engelsiz Çeviri projesi ile 3 milyon TL yatırım aldı.

Yürüttüğümüz SeedUP ve TechUP gibi programlar ile desteklenen girişimlerin finansman ihtiyaçlarına da çözüm bulmak önceliklerimiz arasında yer almakta olup, bu kapsamda BEBKA olarak bölgemizdeki paydaşlarımız ile yapacağımız iş birliklerinin de çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, girişimcilerin iş fikirlerini geliştirmeleri için ihtiyaç duyduğu finansmana erişimlerini kolaylaştırmak için Kalkınma Ajansları tarafından girişim sermayesi fonlarının desteklenmesi, yeni girişim sermayesi fonlarının ve melek yatırıcı ağlarının kurulması da planlanmaktadır.

BEBKA olarak; fikir aşamasından başlayıp, ülke ekonomisine değer katan bir firmaya dönüşümüne kadar bölgemizdeki girişimcilerin yanında olmaya büyük bir istek ve çabayla devam edeceğiz.


Doç. Dr. M. Zeki DURAK
BEBKA Genel Sekreteri