Sürdürülebilir Büyüme İçin İşletme Sermayesi Doğru Yönetilmeli

Sürdürülebilir Büyüme İçin İşletme Sermayesi Doğru Yönetilmeli

2020 yılında ilk 250 firma araştırmasında yer alan şirketlerin finansman giderleri net kar üzerinde önemli düzeyde baskı oluşturmuştur. İşletme finansmanı en az şirketlerin operasyonel faaliyetleri kadar önemlidir. 2020 yılında 250 firmanın faaliyet karının net satışlara oranı %9 seviyesindedir. Finansman giderlerinin net satışlara oranı ise %4 olarak gerçekleşmektedir.

Bu noktada ilk 250’deki firmalar satışlarının %4’ünü finansman giderlerine ayırmaktadır. İlk 250 firmanın 17.2 milyar TL düzeyindeki faaliyet karının, 8.4 milyar TL olan finansman giderine bölümüyle söz konusu firmaların faiz karşılama oranı 2x olarak hesaplanabilir. Bu rasyoda 250 listesinde yer alan şirketlerin, oluşturdukları faaliyet karı ile şu anda ödedikleri finansman giderlerini 2 katına kadar karşılayabileceklerini göstermektedir.

Şirketlerin sürdürülebilir büyüme ve yeni yatırım kararları için işletme sermayesinin doğru yönetimi ve nakit akışlarının güçlenmesi gerekmektedir. Finansman giderlerindeki artışın en önemli sebeplerinden biri de 2020 yılında TL’nin gelişmiş ülke para birimlerine karşı değer kaybetmesidir. Döviz cinsinden kullanılan banka kredilerininin firma yükümlülüklerini artırması ve ayrıca kur farkı giderlerinin de artırması firmaların net karlılıklarını olumsuz yönde etkilemiştir.

Ferda BESLİ

CEO

Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık A.Ş

www.besfin.com