Bursa Metamorfozda Mı, Koza Boğmasında Mı?

Bursa Metamorfozda Mı, Koza Boğmasında Mı?

Salgının yıkıcılığı ve zorlu piyasa koşullarına karşı Bursa’nın gösterdiği direnç, hem potansiyelini hem de yeni şartlara ayak uydurabilme becerisini yansıtmaktadır. Şüphesiz Kovid-19’un etrafını bir koza gibi sardığı sektörlerin yaşadığı metazori değişim, ülkemiz ve Bursa için yeni fırsatlar sunmaktadır. Özellikle dijitalleşme sürecinin hız kazandığı bu dönemde Bursa’nın ritme ayak uydurması, kritik öneme sahiptir. Araştırmadaki karlılık tablosu, enflasyon ve kur etkisiyle değerlendirildiğinde kentimiz adına kuşkusuz önemli bir başarıya işaret etmektedir. Ancak bu başarının daha güçlü ve sürdürülebilir kılınması adına çok çalışmanın yanında kendimizi yenileme zorunluluğu içinde olduğumuz da üzerine düşünülmesi gereken bir hakikattir. Bu noktada ‘İlk 250’ içinde bilişim sektörünün eksikliği hissedilmektedir. Ayrıca ileri teknoloji ve katma değerli üretim için salgın atmosferini bir metamorfoza dönüştürmek elimizdedir.

Dünya tarihi açısından kırılma noktalarından biri haline gelen Kovid-19 yılında Bursa’nın tüm olumsuz şartlara rağmen çarkları döndürebilmesi, umut vericidir. İyimser bir yaklaşımla da kent ekonomimizin Kovid-19’da boğulmadığı kanaatinde görüş birliği sağlanabilmektedir. ‘İlk 250’deki veri ve bulgular, Bursa için yeni bir metamorfoz dönemi çağrışımı yapmaktadır. Dilerim kentimiz ekonomisi, bu dönüşüm çağına başarıyla uyum sağlar ve Bursa kelebeği tüm renkleriyle dünyadaki yayılımını sürdürür.

Nuri YAVUZ

Bursa Ekonomi Gazetecileri Derneği (BEGD) Başkanı