Turizm Sektörü

Turizm Sektörü

Turizm birçok ülkenin ekonomisinde en önemli sektörler arasında yer almaktadır. Son 60 yıl içinde turizm sektörü artarak büyümüş ve dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen ekonomik sektörlerinden biri haline gelmiştir.
Uluslararası turist sayısı 1950’de 25 milyon iken, 2000 yılında 674 milyona, 2016 yılında ise 1.2 milyara çıkmıştır. Bunun yanında, destinasyonlar tarafından kazanılan dünya çapındaki uluslararası turizm gelirleri, 1950 yılında 2 milyar dolardan, 2000 yılında 495 milyar dolara ve 2016 yılında 1,220 milyar dolara yükselmiştir. Sektör bugün küresel ekonomide uluslararası ticaretin en önemli kategorilerinden biri haline gelmiştir.

Dünya Genelinde Turizm Hareketleri

Seyahat ve turizm endüstrisi dünyada ekonomik gelişmede ve istihdam sağlamada ana bileşenlerdendir. 2016 yılında seyahat ve turizm endüstrisi dünya genelinde doğrudan 2.3 trilyon dolar katkıda bulunmuş ve 109 milyon kişiye iş sağlamıştır. Dolaylı ve uyarılmış katkısı da dikkate alındığında endüstrinin katkısı 7.6 trilyon doları ve sağladığı iş imkanı da 292 milyonu bulmaktadır. Diğer bir ifadeyle seyahat ve turizm endüstrisi dünya gayri safi hasılasının % 10.2’sine ve her 10 işten 1’ine denk gelmektedir. 2016 yılı verilerine göre tatil amaçlı seyahatler % 76.8 ve iş amaçlı seyahatler ise % 23.2 seviyesinde gerçekleşmiştir. İç turizm hareketleri gayri safi hasılanın % 72’sini oluşturmaktadır. Seyahat ve turizm endüstrisi dünya toplam ihracatının % 6.6’sını ve dünya hizmet ihracatının da % 30’unu oluşturmaktadır.
Gelişim seviyesinden bağımsız olarak, son yıllarda tüm ülkeler turizme büyük önem vermeye başlamışlardır. Sektör, birçok gelişmekte olan ülkenin en büyük ihracat kategorisi durumundadır.

TURİST GELİŞ PAYINDA AVRUPA LİDER

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü "2018 Turizm Özetleri" raporuna göre 2017 yılında tüm turist geliş paylarında yüzde 51 ile Avrupa birinci, Asya-Pasifik yüzde 24 ile ikinci sırayı aldı. Amerika kıtası yüzde 16 ile üçüncü, yüzde 5'le Afrika dördüncü ve yüzde 4'le Ortadoğu bölgesi beşinci sırada takip etti.    

Raporda dünya genelinde toplam 1 milyon 323 bin turist gelişi olduğu kaydedildi. Buna göre Avrupa'yı 671 milyon, Asya-Pasifik'i 324 milyon, Amerika'yı 207 milyon, Afrika'yı 63 milyon ve Ortadoğu'yu 58 milyon turist ziyaret etti. Rapora göre, 2030’da uluslararası turistlerin %57’sinin gelişmekte olan ülkeleri tercih edeceği belirtilmektedir.

Tüm seyahat imkanlarının değerlendirildiği raporda havayolu yüzde 57 ile ilk sırada yer aldı. Havayolunu yüzde 37 ile karayolu, yüzde 4 ile denizyolları ve yüzde 2 ile demiryolu takip etti.
Turistler, yüzde 55 oranda eğlence ve istirahatı, yüzde 27’şer oranda akraba ziyareti ile sağlık ve dini fırsatları, yüzde 13 oranda profesyonel iş imkanlarını turistik faaliyet gerekçeleri olarak tanımladı.
Turizm harcamalarının da değerlendirildiği raporda 258 milyar dolarla açık ara lider olan Çin’i 135 milyar dolarla ABD, 84 milyar dolarla Almanya, 63 milyar dolarla İngiltere ve 41 milyar dolarla Fransa takip etti.

Türkiye’de Turizm

Turizm, tüm dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de sürekli gelişim gösteren bir endüstri olma özelliğini korumaktadır. Turizm endüstrisinin başladığı doksanlı yıllarda ülke geneline turistik amaçlı gelen ziyaretçilerin sayısı 5.3 milyon iken 2000’li yıllarda bu rakam 10 milyonları geçmiş. 2010’lu yıllara gelindiğinde artık dünya pazarında önemli bir yer elde etmiş ve 30 milyon rakamlarını geçmiştir. Son gelinen noktada Türkiye, turistlerin destinasyon olarak tercih ettikleri ülkeler kategorisinde dünya sıralamasında 6.sıraya yerleşmiştir. Bu istikrar ile devam etmesi ve alternatif turizm kaynakları ile alternatif destinasyonlar üreterek ülkemiz 2020’li yıllarda ziyaretçi sayısı ile dünya sıralamasında ilk 5 ülke arasında olacaktır.

Türkiye, 2023 yılı için 50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm geliri hedeflemektedir Avrupa, Asya ve Afrika gibi üç kıtanın tam ortasında kalan bir konuma sahip olan Türkiye 5 saatlik uçuş mesafesi ile bu üç kıtaya hakim konumdadır. Türkiye önümüzdeki yıllarda yeni havalimanları ve diğer yatırımlarının sonuçlanması ile rakiplerine göre daha avantajlı bir konuma yükselecek ve yabancı ziyaretçi bakımında önemli artışlar gösterecektir.
Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi 2017 Raporuna göre 2016 yılında ülkemizde seyahat ve turizm endüstrisinin gayri safi hasılaya katkısı % 4.1 dolayında gerçekleşmiştir. 2017-2027 döneminde ise artışın % 4.9 dolayında olacağı tahmin edilmektedir. İstihdam toplamı açısından seyahat ve turizm endüstrisinin % 12.5 dolayında (495.000 iş) olan katkısının 2027 yılında yaklaşık olarak % 5.1’lik artış göstereceği (797.000 iş) tahmin edilmektedir.
2016 yılında toplam ihracatın % 14.2’sini oluşturan seyahat ve turizm endüstrisinin ülkemizde 2017-2027 dönemi için ise % 6.5 dolayında artış göstermesi beklenmektedir. 2016 yılı itibariyle seyahat ve turizm endüstrisinin gayri safi hasıla içerisindeki payının % 84.1’ini tatil turizmi, % 15.9 ‘unu iş turizmi harcamaları oluşturmaktadır.

TÜRKİYE TURİZM İSTATİSTİKLERİ

Türkiye'ye 2017 yılında 38 milyon turist gelirken toplamda 26 milyar 282 milyon dolarlık gelir elde edildi. Türkiye, 2016 yılında dünya genelinde en fazla turist çeken 10’uncu ülke konumundayken, 2017'de dünyanın en çok turist çeken 8'inci ülkesi oldu.

Türkiye, 2018 yılının ilk yarısında ise 16 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı. Bu süreçte turizmden toplam 11,5 milyar dolar gelir elde edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre geçen yılın aynı dönemine göre ziyaretçi sayısı yüzde 30,4, gelir ise yüzde 31 oranında artış gösterdi.  
Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke 2 milyon 378 bin turistle Rusya olurken, Rusya’yı 1 milyon 560 bin turistle Almanya takip etti. İran üçüncü, Gürcistan ve Bulgaristan ise Türkiye’ye en fazla turist gönderen 4. ve 5. ülke oldu.

İlk altı ayda en çok yabancı ziyaretçinin giriş yaptığı iller ise 5 milyon 981 bin ile İstanbul, 4 milyon 572 bin 705 ile Antalya, 1 milyon 431 bin 748 ile Edirne, 1 milyon 143 bin 630 ile Artvin ve 931 bin 490 ile Muğla oldu.

Bursa Turizm Sektörü

Bursa turizm çeşitliliği açısından zengin kentlerden birisidir. ‘2023 Turizm Strateji Belgesi’ dahilinde şehirler turizm dallarına göre ayrılmış ve Bursa üç farklı alanda birinci öncelikli illerden olmuştur. Bursa, kongre ve fuar turizmi, sağlık ve termal turizm ile turizm faaliyetlerinin tüm yıla yayılabileceği başlıklarının tamamında birinci öncelikli il seçilmiştir.
Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle turizm için oldukça çok cazip bir kent olan Bursa’da 2010 yılında 462 bin olan turistik konaklama sayısı 2016’da 738 bine yükselmiştir. Bursa’ya gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise toplam ziyaretçiler içerisinde yüzde 30’luk bir paya sahiptir.

TURİZM TEŞVİK BELGELİ TESİS SAYISI (2017)

Bursa’da 2017 yılında teşvik belgeli 5 ayrı yatırım bulunmaktadır. Söz konusu tesislerin yatak kapasitesi toplamı ise 900’dür.

YEŞİL YILDIZ BELGELİ TESİSLER

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Genel Yönetim”,“Çevresel Eğitimler”,“Oda Düzenlemeleri”,“Çevreye Uyum Sağlama”,“Enerji Yönetimi”, “Su Yönetimi”, “Tehlikeli Kimyasal Madde Yönetimi” ve “Diğer Hizmetler” konu başlıkları çerçevesinde belirlenen 122 kriter doğrultusunda otellerin yeşil yıldız uygulamaları kontrol edilmektedir.
Türkye genelinde Yeşil Yıldız Belgeli tesis sayısı 2017 yılı Haziran sonu itibariyle 396 olurken, bu tesislerden 6’sı Bursa’da faaliyet göstermektedir.

DÜNYA MİRAS LİSTESİNDE BURSA

Dünya Miras Komitesinin 38. Dönem Toplantısında Kültürel kategoride “Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu” Dünya Miras alanı,  Orhangazi Külliyesi ve çevresini içine alan Hanlar Bölgesi, Hüdavendigar (I. Murad) Külliyesi, Yıldırım (I. Bayezid) Külliyesi, Yeşil (I. Mehmed) Külliye, Muradiye (II. Murad) Külliyesi ve Cumalıkızık Köyü olmak üzere altı bileşen Dünya Miras Listesi’ne girmiştir.
BTSO’nun Turizmin Gelişimine Yönelik Yürüttüğü Çalışmalar

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa için stratejik bir öneme sahip olan turizm alanında da şehrin hak ettiği konuma gelmesi adına önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir.
Sektörün Ortak Akıl Merkezi: Turizm Konseyi

Kent dinamikleriyle birlikte ortak akıl vizyonu doğrultusunda BTSO çatısı altında Turizm Konseyi oluşturuldu. Konsey bünyesinde gerçekleştirilen toplantılarla ortak hedefler ve kent turizminin yol haritası belirleniyor.
UYEM Uludağ’a Değer Katacak

Eşsiz doğal güzelliklere sahip olan Uludağ’a dört mevsim bir cazibe merkezi kimliği kazandırmayı hedefleyen BTSO, Uludağ’ın önemli kültür varlıkları arasında yer alan Kirazlıyayla Sanatoryumu’nu iş dünyasının en prestijli eğitim üslerinden biri haline getirecek.

Yurt içinden ve yurt dışından iş dünyasıtemsilcilerine hizmet sunan bir merkez olacak Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin (UYEM) dünyadaki örnekler içerisinde ilk 3 arasında yer alması hedefleniyor.
BTSO ayrıca Uludağ’ın yılın tamamında faal olmasını sağlamak adına yol haritalarının oluşturulduğu ‘4 Mevsim Uludağ Çalıştayı’na da öncülük etti. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün de destek verdiği iki günlük çalıştay süresince Uludağ’da turizmin geliştirilmesi hakkında çeşitli başlıklar ele alındı.
Fuarcılıkta Marka Kent

BTSO tarafından Bursa iş dünyasının küresel arenadaki rekabetçiliğini artırmak ve Bursa’yı dünyadaki en önemli fuar merkezlerinden biri yapma hedefiyle hayata geçirilen Yeni Nesil Fuarlar projesi kapsamında son 5 yılda uluslararası niteliğe sahip 6 yeni nesil fuar kente kazandırıldı.
Bursa’da düzenlenen fuarların toplam ziyaretçi sayısı 2017 yılında 1 milyona ulaştı. Ayrıca Ticari Safari ve UR-GE projeleri kapsamında Bursa’ya gelen yabancı iş insanları da Bursa’da turizmin canlanmasına önemli katkılar sağladı.

Payitaht Çarşı Projesi
BTSO, Payitaht Çarşı projesiyle Bursa’nın fethinden sonra inşa edilen, şehrin ticaret hayatına olduğu kadar sosyal hayatına da canlılık ve zenginlik katan tarihi çarşılara hak ettiği değeri tekrar kazandırdı.
850 bin m2’lik alanıyla dünyanın en eski ve en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan çarşıda yenileme çalışmaları sonrasında bölgeyi yeniden cazibe merkezi haline getiren BTSO, Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri etkinliğiyle de son iki yılda bölgede 50 milyon lirayı aşkın iş hacminin oluşmasına öncülük etti.
HİSER Projesi Başladı

BTSO tarafından turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi ve hizmet gelirlerinin artırılması amacıyla HİSER (Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması) Projesi hayata geçirildi.
‘Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri’ne yönelik uygulanan HİSER Desteği, BTSO tarafından Bursa’da turizm sektörüne yönelik hayata geçirildi. 27 katılımcı firmanın yer aldığı ve 36 ay sürecek projede firmaların uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılmaları, istihdamlarını artırmaları ve markalaşmaları amaçlanıyor. Proje kapsamında, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, yurt dışı ve yurt içi pazarlama faaliyetleri ile ilgili alt faaliyetler Bakanlık tarafından yüzde 75 oranında desteklenecek. Proje ile firmalara toplam 3,4 milyon dolarlık kaynak sağlanacak.
Kongre A.Ş. Kuruldu

BTSO öncülüğünde Bursa’nın kongre turizminden hak ettiği payı alabilmesi adına 2013 yılında Kongre A.Ş. kuruldu. GÜMTOB ve TÜRSAB’ın destekleriyle yeni bir vizyona kavuşan şirket ile Bursa turizmine katkı sağlayacak önemli adımlar atılması bekleniyor.
Otellere Bursa Standı
BTSO, Bursa’daki oteller için hazırladığı özel stantlarla kente yurt içinden ve yurt dışından gelen turistlerin bilgilendirilmesini ve böylelikle tarih, kültür ve turizm kenti Bursa’nın zenginliklerini daha etkin bir şekilde tanıtmayı amaçlıyor.
 

Yazıyı Paylaş:    

Diğer İçerikler

BTSO Ekonomi

BTSO Ekonomi

BEBKA’nın önceliği mesleki eğitim

Devamını Oku
Meclis Toplantısı

Meclis Toplantısı

BTSO Haziran Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Devamını Oku
Rektör Ziyareti

Rektör Ziyareti

Bilim ve Üretim Zenginliği Bursa’ya Değer Katıyor

Devamını Oku
BTSO EKONOMİ ARŞİV