Yüz yılı aşkın bir tecrübe ve geçmişe sahip çok uluslu şirketlerin varlığına ve ulusal asansör sektörünün çok genç olmasına rağmen 2022 yılı verilerine göre, Türkiye ihracatçı ilk 10 ülke içerisinde 8. sırada bulunmaktadır. Bu başarının en önemli sebebi olarak asansör aksam imalatçılarının üretimde verimliliği yakalamış olmaları ve ülkenin lojistik anlamındaki konumudur.

Bununla beraber gelişmeye geliştirilmeye ihtiyacı olan üründe yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetleri sektörün gelecek perspektifinde büyük önem arz etmektedir. İlgili sektör ve GTİP için Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkelerin pasta grafiklerine bakıldığında, Türkiye’nin asansör parçaları (8431.31) ihracatında hedef ülkelerin çeşitlendiği görülürken; paket asansör ihraç edilen ülkelerin Rusya ve Nijerya başta olmak üzere daha konsantre bir dağılıma sahip olduğu görülmektedir. 2022 yılı verileri incelendiğinde, Türkiye'nin toplam ihracatın yüzde 3,17’sini, toplam ithalatın ise yüzde 1,10'nu gerçekleştirildiği görülmektedir. Halihazırda ihracatçı konumunda olan Türkiye’nin pandemi etkilerine rağmen yıllar içerisinde ihracat payını artırdığı ve ithalat payını düşürdüğü yukarıdaki grafikten rahatça okunabilmektedir. Dünya pazarını elinde tutan çok uluslu şirketlerin üretim alanlarını daha ucuz işgücüne sahip Asya ülkelerine taşıması, Türkiye’deki ulusal şirketlerin içerde ve dışarda rekabet gücünün zayıflamasına neden olmaktadır. Bu durum hem kullanıcı açısından, hem de ulusal asansör sektörünün gelişimi açısından önemli bir risk olarak değerlendirilmektedir.

Asansör sektörüne ait istatistikler 8428.10 ve 8431.31 GTİP kodları üzerinden hesaplanmaktadır. Pandemi ektilerinden sıyrılmaya başlayan asansör sektörü dış ticaretinde 2022 yılında 11,5 milyar dolar ihracat, 11 milyar dolar ise ithalat gerçekleştirdiğini göstermektedir.

Türk asansör sektörünün cirosu genel olarak diğer sektörlere göre düşük olmakla birlikte, yerine getirdiği işlev, toplumda geniş kitlelerinin asansörü en yaygın dikey ulaşım aracı olarak tercih etmesi nedeniyle ülke sanayisi, ekonomisi ve istihdamı açısından önemli bir faaliyet alanıdır. Dünyada gelişen yeni teknolojilerle birlikte, Türk asansör sektörü de büyük bir değişim sürecine girmiş ve dünya ticaretinde önemli pazar paylarına ulaşmış bulunmaktadır.

Asansör sektöründe dış ticaret konusunda en güçlü ve dış ticaret fazlası veren 8431.31 GTİP kodu ile dış ticareti yapılan asansörlere ait aksam ve parça imalatıdır. Bu alan asansör ithalat ve ihracatını dengeleme noktasında ciddi bir pozisyona sahip olup 2022 yılı dış ticaret rakamları bu durumu desteklemektedir. Bu alanda verilmiş olan 136 milyon dolarlık dış ticaret fazlalığı bu durumun en önemli göstergesi olarak kabul edilebilir.

Bu değerler analiz edildiğinde, Türk Asansör Sektörünün 2022 yılında yaklaşık olarak 243 milyon dolarlık dış ticaret fazlası vermiş olduğu görülmektedir. Son yıllarda 8428.10 GTİP'in yani paket asansörlerin ithalatındaki artış, büyük yapı projelerinin asansör ihalelerinde küresel asansör firmalarının tercih edilmesi ve ihaleyi kazanan küresel firmaların paket asansörleri üretim merkezlerinden ithal ediyor olması ile açıklanabilir.