Dünya Bankası ile Türkiye'deki sanayi firmaları için etkin bir yeşil dönüşümü desteklemek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından toplam 450 Milyon ABD Doları bütçe ile Türkiye Yeşil Sanayi Projesi (2023-2029) hayata geçirildi.

Proje Ortakları: KOSGEB (250 milyon USD), TÜBİTAK (175 milyon USD), STB (25 milyon USD) olarak süreci yönetmeleri hedefleniyor.

Türkiye Yeşil Sanayi Projesinin üç bileşeni bulunur. Bu bileşenler;

• Birinci bileşen; KOSGEB aracılığıyla KOBİ'lere yeşil dönüşüm süreçlerinde geri ödemeli olarak destekler sunulacak. Bu destek kapsamında, yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği, atık yönetimi, döngüsel ekonomi alanlarında faaliyetler desteklenecektir.

• İkinci bileşende; TÜBİTAK tarafından Türkiye'de yeni yeşil teknolojilerin geliştirilmesini içeren yeşil inovasyon faaliyetlerinde bulunan firmaları hedeflenecektir. Yeşil start-up’lar, KOBİ'ler, büyük firmalar veya firma ortaklıklarının başvurabileceği alanlar, yeşil dönüşüme veya daha yüksek verimliliğe destek olan Ar-Ge, prototip ve yeni ürün/ prosesler desteklenecektir.

• Üçüncü bileşende ise, Sanayi ve Teknoloji bakanlığına sağlanacak olup, Bakanlığın Proje Yönetimi, İhtiyaç Analizi, Kapasite Geliştirme, Yeşil Sanayi Akademisi, Yeşil İzleme Sistemi ve Tanıtım ve Yaygınlaştırma kabiliyetlerinin arttırılması desteklenecektir.

Projenin KOSGEB bileşenine ayrılan 250 Milyon ABD Doları fon;

▪ 2023.01- Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı

▪ 2023.02- Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı ile işletmelere kullandırılacaktır

TUBİTAK ise projede üç başlıkta (1831, 1832, 1833) yer almaktadır. Sanayi, Ar-Ge ve Yenilik Programı aracılığıyla daha önce başlamış olan projeler yeşil dönüşüm odaklı olarak desteklenecektir. Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentorluk Programı aracılığıyla 1831, 1832, 1833 kodları bu proje ile birlikte açılmış bulunmaktadır.

1831: Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Desteği

Kazanım: KOBİ’lerin yeşil dönüşüm sürecinde teknoloji ve yenilik ihtiyaçlarına yönelik stratejik yol haritalarının oluşturulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, yeşil dönüşüme uygun iş modellerini, tedarik ve değer zincirlerini, ürün ve hizmetlerini gözden geçirmek isteyen KOBİ'lere çözüm ortakları ile birlikte teknik yardım sağlanacaktır.

1832: Sanayide Yeşil Dönüşüm Desteği

Kazanım: Sanayinin yeşil dönüşümüne yönelik teknolojik çözümlerin ticarileşmesini kolaylaştıracak Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda, firmaların yeşil dönüşüm faaliyetlerine yönelik Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) 5-9 aralığını kapsayan prototip geliştirme ya da iyileştirme, validasyon ve sertifikasyon testleri, yerinde uygulama, ölçeklendirme, demonstrasyon ve saha denemeleri çalışmaları desteklenecektir.

1833: SAYEM Yeşil Dönüşüm Desteği Kazanım: Türkiye’nin yeşil büyümesine katkı sağlayacak katma değeri yüksek ürün veya ürün gruplarının geliştirilmesi için teknoloji ekosistemlerinin (Sanayiye Yönelik Ar-Ge ve Yenilik Ağları) oluşturulması hedeflenmektedir.

Türkiye Yeşil Sanayi Projesi Kapsamında, yeşil dönüşüm ile ilgili kuruluşlar, şirketler ve bireyler arasında farkındalığın artırılması, çeşitli paydaşlarla ağ kurmanın kolaylaştırılması ve yeşil dönüşüm çabalarının ulusal görünürlüğünün artırılması sağlanacaktır.

Yeşil dönüşüm kapsamında finansman bulamadığı söyleyen firmalar için kaçırılmaması gereken önemli bir kaynak olduğunu hatırlatır, detaylı bilgi için projenin web sayfasına ulaşabilirsiniz. 

Proje Web Sayfası: https://tgip.sanayi.gov.tr

Başvuru Tarihleri: 08 Aralık 2023 – 30 Kasım 2024