Başkurtistan Cumhuriyeti, 4 milyonu aşkın nüfusuyla Rusya Federasyonu’na bağlı en kalabalık özerk bölge konumunda. Güçlü ekonomik potansiyeli ile Türk yatırımcılara cazip imkanlar sunan Başkurtistan Cumhuriyeti, geçtiğimiz yıl Eylül ayında İstanbul’da hizmete açtığı Temsilcilik Ofisi ile Türkiye-Başkurtistan arasında ticari ve ekonomik ilişkileri daha da geliştirmeyi hedefliyor.

Asya ile Avrupa’nın kesiştiği Ural Dağlarının güneyinde yer alan Başkurtistan Cumhuriyeti, Rusya’nın 22 özerk bölgesinden, çoğu Başkurt ve Tatar Müslümanları olan 4 milyon 50 bin kişilik nüfusuyla Rusya’nın en kalabalık özerk bölgesidir. 1,1 milyon üzerinde kişinin yaşadığı başkent Ufa, birçok zirveye, spor, kültür etkinliklerine, iş forumlarına ev sahipliği yapmaktadır.

Güçlü ekonomik potansiyeli, mevcut olan özel üretim tesisleri ve teknolojileriyle Başkurtistan, Rusya’nın en büyük sanayi merkezlerinden biridir. Rusya ekonomisinde %2’nin üzerinde bir paya sahip olan Başkurtistan’ın 2020 yılı için GSYH’si 27 milyar doları aşmıştır. 4,1 milyar dolarlık dış ticaret hacmindeki 3 milyar doları ihracat oluşturmaktadır. Sanayi, inşaat, ulaştırma ve tarıma odaklı, sektörel olarak çeşitlendirilmiş ekonomimiz, çok boyutlu  bir yapıya sahiptir.

Başkurtistan’da 3000’den fazla mineral hammadde yatakları, 200’den fazla petrol yatakları, 60’ı aşkın tabii kaynaklar mevcuttur.

3 federal otobanın, tren yollarının, petrol ve doğalgaz ana boru hatlarının geçtiği Başkurtistan’ın Ufa Uluslararası Havalimanı, yolcu trafiği yılda 4 milyona kadar olan havalimanlarından Rusya’nın  en iyisi seçildi. Haftada üç kere 4,5 saat süren Ufa-İstanbul uçuşları da vardır.

Soda külü, benzin, dizel yakıt, düz cam, beton pompası, beton taşıyıcı araç, spor ve eğlence gemileri imalatında Rus bölgeleri arasında birinciliğe sahip olan Başkurtistan Cumhuriyeti, yongalevha, plastik, etilen, benzol, ksilen, stiren üretiminde 2. sırada, sentetik kauçuk üretiminde 3. sıradadır.

Başkurtistan Cumhuriyeti imalat sanayinin yanı sıra tarım sektöründe de büyük başarılar elde etmiştir. Büyükbaş hayvan ve at sayısı bakımından ilk 3 bölge listesinde yer alan Başkurtistan, sığır eti üretiminde biriciliğe, süt ürünleri üretiminde ise üçüncülüğe sahip. Büyük miktarda ayçiceği yağı, buğday ve karabuğday ihraç edilmektedir.

Başkurtistan’ın ayrı bir avantajı, hemen hemen her fakültenin bulunduğu Başkurt Devlet Üniversitesi, güçlü Başkurt Devlet Tıp Üniversitesi, üstün dereceli petrol, petrokimya ve boru altyapı mühendisliği eğitimini veren Ufa Devlet Petrol Teknik Üniversitesi, helikopter ve turbojet motorları imalatına katkı yapan Ufa Devlet Havacılık Üniversitesi gibi nitelikli ve yüksek kalifiyeye sahip elemen yetiştiren üniversitelerin faaliyet gösteriyor olmasıdır.

Ağaç işçiliği, hafif sanayinin geliştirilmesi öncelikli hedefler arasındadır. İnşaat malzeme üretimini büyüme noktası olarak görüyoruz. Tekstil ve kumaşçılık, ilaç üretimi, IT sektör ve nano endüstri geleceği olan alanlardır. Tarım sektörü de çok önemli bir alandır.

Başkurtistan Cumhuriyeti Başkanı ve Belediye Başkanları düzeyinde her hafta yatırım projelerinin değerlendirildiği, iş adamlarının karşılaştığı sorunların görüşüldüğü yatırım toplantıları düzenlenir.

Rusya Federasyonu İdari Birimleri Yatırım İklim Ulusal Derecelendirmesinde Başkurtistan ilk 10 bölge arasında yer almaktadır. 2020 yılı için Başkurtistan Cumhuriyeti’ne, Expert RA kuruluşu tarafından ruAA+ notu, Fitch Ratings Inc. uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu tarafından BBB notu verilmiş olup, bölgenin istikraklı olarak gelişeceği tahmin edilmektedir.

Makine imalat sektörü

Başkurtistan, Rusya’da beton karıştırıcı araçlar, işletme tesisleri, helikopter üretimi, sanayi çapta fırın üretiminde lider konumundadır. Rusya’da üretilen her ikinci petrol ürünleri nakliyesi için kullanılan tank, her üçüncü otobüs, kargo römorku ve yarırömork bölgede imal edilmektedir.

Bölgede ulaştırma sektörü için makine imalatı, otomotiv, cihaz üretimi, petrol ve gaz endüstrisi için makine ve ekipman imalatı geniş çapta gelişmektedir.

Başkurtistan Cumhuriyeti’nde makine imalatını yapan işletmelerin konuşlanmasını teşvik eden faktörler, yerel düzeyde ekipman ve makine talebinin olması, yakıt ve enerji tedariğine ilişkin etkili altyapının bulunması, plastik, teknik lastik, boya ve teknik cam üretimin yapan tesislerin yer alması, ayrıca makine imalatı için personel yetiştiren eğitim kurumların faaliyet göstermesidir.

Başkurt firmalarında üretilen uçak motorları ve yedek parçaları, sivil helikopterler, beton karıştırıcı araçlar, yolcu otobüsleri, sondaj teçhizatları ve ekipmanları, otomotiv bağlama elemanları, yaylar, hidrolik pompalar ve diğer ürünler Kazakistan, Belarus, Azerbaycan, Türkmenistan, Ermenistan, Özbekistan, Letonya, Almanya, Slovakya, Çin, Hindistan, Güney Kore, Tayland, Kanada, Bulgaristan gibi ülkelere satılmaktadır.

Teşvikler

Rusya Federasyonu Hükümetinin 27 Mayıs 2020 tarihli ve 764 sayılı kararıyla Başkurtistan Cumhuriyeti’nin İşembay ve Sterlitamak İlçelerinde Alga isimli Özel Ekonomik Bölgesi kuruldu.

Bu bölgede üretim kurarak faaliyet yapmak isteyen firmalara 49 yıllığına KDV, emlak, arsa ve taşıt vergileri sıfırlanır, düşük gelir vergisi ve arsa kiralama tarifeleri uygulanır. Ayrıca, yurtdışından getirilen ekipman için 0 gümrük ve KDV vergisi uygulanır.

Öncelikli yatırım projesi statüsünü kazanan firmalara yerel düzeyde Merkez Bankası faizine göre kredi sağlanır, tarım projeleri için faizler iki katına düşürülür.

Bunun dışında ihracat yapacak olan şirketler için teşvik programları mevcut.

Başkurtistan’da tekstil, ayakkabıcılık, dericilik gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmaları desteklemek amacıyla federal teşviklerin yanı sıra bölgesel düzeyde de teşvik programları mevcuttur.

Bölgesel teşvik programları özetle şunlardır:

Hafif sanayi alanında üretimde kallanılacak hammadde ve malzeme alımı için hibe desteği.

Bu destek için her yıl 100 milyon ruble tahsis edilir. Hammadde ve malzemelerin satın alınması için maliyetlerin %30 kadar ve bölge üreticilerden, hammadde ve malzeme satın alma maliyetlerinin %50 hibe sağlanmaktadır. Bir şirket için en fazla hibe bedeli 20 milyon rubledir.

Hafif sanayi ekipman alımı için hibe desteği

Bir şirkete verilebilecek en fazla hibe destek bedeli 10 milyon Ruble.

Rusya genelinde düzenlenen fuar ve tanıtım etkinliklerine ayrıca, iş ziyaretlerine katılım masraflarını %90’a kadar karşılamak üzere hibe desteği

Epidemiyolojik ortamın daha uygun hale gelmesi durumunda Rusya genelinde düzenlenen fuar ve tanıtım etkinliklerine ayrıca iş ziyaretlerine katılım masraflarını %90 kadar karşılamak üzere hibe desteği yapılacaktır. Bu amaçla her sene 3-5 milyon rublelik bir yardım öngörülmektedir.

Rusya Federasyonu’nun en büyük bölgelerinden biri olan Başkurtistan Cumhuriyeti  Türkiye’de Temsilcilik Ofisini Açtı

Türkiye Cumhuriyeti’yle ticari ve ekonomik ilişkileri daha da geliştirmek ve Türk iş dünyasıyla doğrudan temasları sağlamak amacıyla Eylül 2020’de İstanbul’da Daimi Temsilcilik Ofisi kurulmuştur.

İstanbul’da kurulan Temsilcilik Ofisinin temel hedefleri, Türk iş dünyasıyla doğrudan temasları sağlayarak Türkiye-Başkurtistan arasında ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek, karşılıklı yatırım hacmini artırmak, ayrıca Rus ve çevresindeki pazarı daha keşfetmeyen Türk firmaları için üretim lokalizasyonu fırsatlarını tanıtmaktır.

Elverişli çoğrafi konumu, gelişmiş ulaşım altyapısı, nüfus yoğunluğu ve yerel halkın yüksek alım gücü, zengin arazi ve hammadde altyapısı, kapsamlı devlet destekleriyle Başkurtistan  Cumhuriyeti Türk firmalarına en uygun koşulları sağlamaya hazır.