2020’nin sonunda Avrupa Birliği ile bağlarını koparan Birleşik Krallık, cazip yatırım fırsatları ve ekonomi geçmişiyle Türk yatırımcıları cezbediyor.

Türkiye İle STA İmzalandı

Birleşik Krallık 31.12.2020 tarihinde kesin olarak Avrupa Birliği’nden ayrılmış ve sonraki dönem için Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasında 24.12.2020 tarihinde serbest ticaret anlaşması imzalanmıştır. Yeni anlaşma, ikili ticarette sıfır gümrük tarifesi öngörmektedir. Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasıyla, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında 29.12.2020 tarihinde serbest ticaret anlaşması (STA) imzalandı. Yeni anlaşma ile Gümrük Birliği’nin getirmiş olduğu kazanımlar korunmuş, sanayi  bağlarını koparan Birleşik Krallık, cazip yatırım fırsatları ve ekonomi geçmişiyle Türk yatırımcıları cezbediyor. Türkiye İle STA İmzalandı Birleşik Krallık 31.12.2020 tarihinde kesin olarak Avrupa Birliği’nden ayrılmış ve sonraki dönem için Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasında 24.12.2020 tarihinde serbest ticaret anlaşması imzalanmıştır. Yeni anlaşma, ikili ticarette sıfır gümrük tarifesi öngörmektedir. Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasıyla, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında 29.12.2020 tarihinde serbest ticaret anlaşması (STA) imzalandı. Yeni anlaşma ile Gümrük Birliği’nin getirmiş olduğu kazanımlar korunmuş, sanayi ürünlerinde gümrük vergileri sıfırlanmıştır. Hizmet, yatırım, tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde yeni ticari ilişkiler geliştirilmesi konusunda mutabakat sağlandı. Anlaşmanın metnine ve yeni anlaşma sonrası firmaların gümrük ve vergi konularında ticarette karşılaştıkları sorularla ilgili Ticaret Bakanlığı’nın web sayfasından bilgi edinilebiliyor.

 

RESMİ ADI Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı
NÜFUS 67,60 Milyon
DİL İngilizce(Resmi Dil), İrlandaca, Galce ve İskoçça'nın ÇEşitli Lehçeleri ile Kernevek Dili
YÜZÖLÇÜMÜ (KM²) 244.100 km²
BAŞKENT Londra
BAŞLICA ŞEHİRLERİ Birmingham, Leeds, Glasgow, Sheffield
YÖNETİM ŞEKLİ Meşruti Monarşi, Parlamenter Demokrasi 
PARA BİRİMİ Pound (Sterling) (GBP)

İthalat Rejimi

Birleşik Krallık pazarında üçüncü ülkelerden (AB üyesi olmayan ülkelerden) mal ithalatı serbest ticaret rejimi altında gerçekleştirilmektedir. Bu genel kurala istisna olan durumlar da bulunmaktadır. Gözetim, sertifika veya izin gerektiren bazı malların ithalatı, ek belgeler veya izinler gerektirebiliyor. Çelik ve alüminyum gibi bazı malların ithalatı zaman zaman, ithalat öncesi gözetim tedbirine tabi olabilmektedir. Bazı tarım ürünlerinin ithalatı için AGRIM isimli ithalat sertifikası gereklidir. Bu belgeler, temel dış ticaret operasyonlarının önceki istatistiksel kontrolünü yapmak, ithalat tarife kotalarını yönetmek ve olası koruma önlemleri için bilgi sağlamak gibi birçok farklı amaçla düzenlenmektedir. 

İhracat Reji̇mi

thalatta olduğu gibi üçüncü ülkelere (AB üyesi olmayan ülkeler) mal ihracatı serbest ticaret rejimi çerçevesinde yapılmaktadır. Diğer taraftan, bazı spesifik ürünlerin ihracatı için, ihracı kısıtlanmış ürünlerin veya bazı hizmetlerin yurtdışına satışı için ihracat lisansına başvurulması gerekmektedir. Uluslararası Ticaret Sekreterliği (Department for International Trade) tarafından verilen izin, sertifika veya yetki alınmasını gerektiren bazı mallar ile ilgili istisnalar da bulunmaktadır.

Gümrük Vergileri

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan anlaşma ile gümrük birliği kuralları aynı şekilde devam etmektedir. Buna göre anlaşmada yer alan ürünler için gümrük vergisi veya herhangi bir limit kısıtlaması bulunmamaktadır. Türkiye-AB Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde yürüyen ikili ticaret bilahare Birleşik Krallık’ın AB’den çıkması sonucunda tesis edilen Birleşik Krallık-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında gerçekleşmektedir. Buna göre, menşe beyanı ile Birleşik Krallık’a ihraç edilen sanayi ürünleri gümrük vergisinden muaftır. Çoğu tarım ürünlerinde ise, aynı anlaşma gereği tercihli (indirimli) gümrük vergisi oranları uygulanmaktadır. 

İç Vergi̇ler

Birleşik Krallık ile iş yapacak iş insanlarının bilmesi gereken önemli konulardan biri ülke içerisinde uygulanan vergilerdir. Temel olarak ülkede uygulanan vergiler üç ana başlık altında incelenebilir: Katma Değer Vergisi: Ülkede uygulanmakta olan standart katma değer vergisi (KDV) oranı %20 ’dir. Pek çok gıda ürünü, çoğu toplu taşıma araçlarında, 14 yaşına kadar olan çocuk kıyafetlerinde ve ihracat ürünlerinde KDV uygulanmazken bazı enerji ve yakıt ürünlerine %5 oranında KDV uygulanmaktadır. Diğer taraftan, sigortacılık, eğitim, finans ve sağlık hizmetleri KDV’den muaftır. Ülkede petrol, tütün ve alkol ürünlerine uygulanmakta olan özel tüketim vergisi oranları Avrupa’nın en yüksek oranlarıdır. Gelir Vergisi: Birleşik Krallık’ta uygulanan gelir vergisi oranları üç dilim üzerinden hesaplanmaktadır. Buna göre, 12.570 sterline kadar olan gelirler vergiden muaf iken; 12.571-50.270 sterlin arası %20, 50.271 – 150.000 sterlin arası %40 ve 150.000 sterlin ve üzeri için %45 gelir vergisi alınmaktadır. Kurumlar Vergisi: Kurumlar vergisi oranı 2007’den bu yana aşamalı olarak %30 seviyesinden aşağı çekilmiştir. Kurumlar vergisi oranı son olarak 2018 yılı Nisan ayında %20 ’den %19’a düşürülmüş ve sonraki yıllarda bu oran devam ettirilmiştir. Diğer taraftan, 2023 yılından itibaren, karı 50.000 sterlinin üzerinde olan firmalar için bu oranın %25 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Kurumlar vergisi şirketin karı üzerinden hesaplanmaktadır.

İş Kültürü

Birleşik Krallık iş kültüründe zamanlama ve planlamaya çok önem verilmektedir. Randevular uzun zaman öncesinde belirlenmekte, son dakika toplantı talepleri ya da habersiz ziyaretler hoş karşılanmamaktadır. Bu çerçevede, katılımcıların toplantılara tam zamanında ve hazırlıklı olarak gelmesi ayrıca birden fazla katılımcı olması durumunda tüm katılımcıların bilgilendirilmesi beklenmektedir. Toplantıya katılamayacak ya da geç katılacak kişilerin, bu durumlarını önceden bildirmeleri gerekmektedir. İş dünyasında ırk, cinsiyet ve yaş ayrımcılığı yapılmamasına çok önem verilmekte olup, iş başvurularında yaş, cinsiyet ve fotoğraf yer almamaktadır.

Para Kullanımı

Nakit kullanımı son 10 yılda hızla azalırken banka kartı ile ödeme artmış olup en fazla ödeme işlemi banka kartı ile yapılmaktadır. Banka kartı ödemelerini sırasıyla nakit ödeme, ödeme talimatı, banka ödemeleri ve kredi kartları takip etmektedir. Temassız kart ödemeleri önemli oranda artış göstermektedir. 

Ülkeye Giriş

Birleşik Krallık’a seyahatte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ülkeye giriş yapabilmeleri için önceden vize almaları gerekmektedir. Vize türü seyahat amacına göre değişmektedir. Ayrıca şirket kurmak için Birleşik Krallık’a gelecek kişilerin yatırımcı vizesi almaları gerekmektedir.