Hindistan, Asya kıtasında yer alan ve Pakistan, Çin ve Nepal gibi ülkelerle sınırları olan bir ülkedir. Nüfusu 1 milyar 393 milyon civarındadır ve dünyanın en büyük nüfusa sahip ülkelerinden biridir. Ayrıca,  dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer almaktadır. Özellikle tekstil, otomotiv ve turizm sektörlerinde hızla büyüyen Hindistan, dünya ekonomisi için önemli bir oyuncudur. Hindistan hükümeti, parlamenter bir demokrasi sistemine göre düzenlenmiştir. Hükümet, başbakan ve bakanlarından oluşur ve bu bakanlar, başbakan tarafından atanır. Ülkede başkan, hükümetin yürütme yetkisini elinde tutmaz ve çoğunlukla sadece siyasi ve sosyal konularda temsil etmek için atanır. Güncel Hindistan Devlet Başkanı Draupadi Murmu, Hindistan Başbakanı ise Narendra Modi’dir.

 

BU YIL YAVAŞLAMA BEKLENİYOR

Dünya Ekonomik Görünüm (WEO) Raporu, IMF tarafından Ekim 2022'de yayınlandı ve bu rapor, global ekonomik büyümede 2023'te yavaşlama beklendiğini göstermektedir. Rapor, Gelişmiş Ekonomiler için 2023'te büyüme beklentisinin yüzde 1,1 olacağını ve Gelişmekte Olan Ekonomiler için bu oranın % 3,7'ye düşeceğini belirtmektedir. Hindistan için büyüme tahmini ise 2023 yılında yüzde 6,1 olarak beklenmektedir. Enflasyon, büyüme tahminlerinin Temmuz 2022 tarihli rapora göre daha da düşük olmasının en büyük nedenlerinden biridir. Dünyadaki yüksek enflasyon ve Fed'in sıkı para politikaları, ekonomik büyümenin yavaşlamasına neden olmaktadır. Özellikle gıda ve enerji fiyatlarının yükselişi, Rusya ve Ukrayna savaşı gibi nedenler enflasyon artışında daha da etkili olmuştur. 2022 yılında, Gelişmiş Ekonomilerde yıllık yüzde 7,2 ve Gelişmekte Olan Ekonomilerde yıllık yüzde 9,9 olarak beklenen enflasyonun Hindistan'da yıllık yüzde 6,9 olması beklenmektedir. İthalat-ihracat verilerine göre, 2021 yılında Hindistan’ın ihracatı 394,8 milyar dolar, ithalatı ise 570,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında kişi başına düşen GSYİH ortalaması 2.277 dolar olarak hesaplanmıştır. Bu veri, ülkenin ekonomik görünümünün iyi olduğunu ve büyümenin devam ettiğini göstermektedir. 2022 yılı için ise, ülkeye yapılan doğrudan yabancı yatırımların miktarı 83,57 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, ülkenin yatırım ortamının güçlü olduğunu ve yabancı yatırımcılar için cazip olduğunu göstermektedir. Hindistan, yavaşlayan küresel talebe ve enflasyonist baskıları yönetmek için para politikasının sıkılaştırılmasına rağmen, G20'de en hızlı büyüyen ikinci ekonomi olacak. IMF verilerine göre Hindistan'ın GSYİH'sının hem 2021-22 hem de 2022-23'te yüzde 9 ve 2023-24'te yüzde 7,1 büyüyeceği bekleniyor. Bu, Hindistan’ın üç yıl içinde dünyanın en hızlı büyüyen büyük ekonomisi olacağını gösteriyor. Hindistan'ın nominal GSYİH'sının 2030 yılına kadar 8,4 trilyon dolara ulaşarak Japon GSYİH'sini aşacağı tahmin ediliyor.

 

YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ FIRSATLAR

Hindistan, hızlı ekonomik büyüme potansiyeliyle yatırımcılar için önemli bir fırsat sunmaktadır. Çok sayıda Start-Up ve teknoloji şirketinin, Hindistan'da 'unicorn' adı verilen büyük değerli şirketler haline gelmesi, ülkenin yatırım potansiyelini göstermektedir. Hindistan, son yıllarda hızla büyüyen bir Start-Up ekosistemine sahip olmuştur. ABD ve Çin'den sonra dünya çapında en büyük Start-Up ekosistemine sahip olan Hindistan, 2021  Global Unicorn Endeksi'ne göre 54 unicorn'a sahip olmuş ve bir milyar dolar veya daha fazla değerleme ile en fazla unicorn Start-Up'ı olan üçüncü büyük ülke olmuştur. Geçtiğimiz yıllarda (2015-2021) Hindistan Start-up ekosistemi; yatırımcıların sayısında 9 kat, kuluçkaların sayısında 7 kat ve Start-Up'ların toplam fonlamasında 7 kat artış göstermiştir. Hindistan, son yıllarda gerçekleştirilen büyük reformlar sayesinde küresel rekabet gücünde hızla güçlenmeye devam etmektedir. Bu reformların görülebilir sonuçları arasında Dünya Bankası'nın 2020 Ease of Doing Business (EoDB) sıralamasında yapılan yükseliş önemlidir. 2014 yılında 142'nci sıradayken, 2020 yılında 79 sıra yükselerek 63'üncü sıraya yerleşmiştir. Ayrıca Yönetim Geliştirme Enstitüsü (IMD) tarafından derlenen yıllık Dünya Rekabet Endeksi'nde 43'üncü sırada yer almıştır.

 

ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIYOR

Hindistan, ülkenin yenilikçilik kapasitesini ve üretimini geliştirmekte ve bunun sonucunda önemli ilerlemeler kaydetmektedir. Küresel İnovasyon Endeksi (GII) 2021'e göre 132 ülke arasında 46'ncı sırada yer almaktadır. Aynı zamanda Orta ve Güney Asya Bölgesi'ndeki 10 ekonomi arasında ilk sırada yer almaktadır. Hindistan, ayrıca alt orta gelirli ekonomi grubu arasında 3. sırada yer almaktadır. Bu veriler, ülkenin yenilikçi bir ekonomi haline geldiğini ve üretim kapasitesinin arttığını göstermektedir. Hindistan, düşük maliyetli işgücüne sahiptir. Bu, ülkede üretim maliyetlerinin düşük olmasına ve ülkenin rekabetçi hale gelmesine yardımcı olur. Özellikle imalat sektörü için düşük maliyetli işgücü önemlidir. Hindistan, dünya çapında önemli bir pazar ve üretici olma potansiyeline sahiptir. Ayrıca turizm, sağlık hizmetleri ve teknoloji gibi sektörlerde de yatırım fırsatları öne çıkmaktadır. Bu nedenle ülke, üretim ve hizmet sektörlerinde yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için göz önünde bulundurulabilir.