19.10.2018 tarihli ve 30570 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak Çevre Etiketi Yönetmeliği ülkemizde yürürlüğe girmiştir. 13.05.2019 tarihinde tekstil, seramik kaplama, temizlik kâğıdı ürün gruplarına ilişkin kriterler https://cevreetiketi.csb.gov.tr/ adresinde yayımlanarak, ilgili sektörlerde çevre etiketi başvurulan kabul edilmeye başlanmıştır. Çevre etiketi sistemi; ürün veya hizmetlerin doğal kaynak kullanımı ve hammadde aşamasından başlamak üzere üretim, kullanım, tüketim, geri dönüşüm gibi evrelerini de kapsayacak şekilde nihai bertaraf aşamasına kadar geçen yaşam döngüsünün bütün süreçlerinde, ekosistemlerin bozulmasını önlemeyi, doğal kaynakların tüketiminde çevre, insan, sağlık, iklim ve doğal yaşamın üzerindeki olumsuz etkileri azaltmayı amaçlamaktadır.

Türk Üreticilerin Çevre Etiketleri ve Ürünleri incelendiğinde Türkiye’de az sayıda şirket, az sayıda ürün için AB Tip I Çevre Etiketleme Sistemi uyarınca etiket almayı başarmıştır.

AB Eco-Label ve Türkiye Çevre Etiketi de ISO 14024 kapsamında Tip 1 etiketleme sistemine girmektedir. Tip 1 Çevre Etiketi sistemi gönüllülük esaslı bir program olup, bu program kapsamında; tüm aşamalar, şeffaf ve ispat edilebilir olmaktadır. Çevre etiketine sahip ürün özetle; sağlık, güvenlik ve müşteri beklentilerini karşılamaktadır. Türkiye Çevre Etiketi kapsamında kriterleri sağlayan, tekstil sektöründe tek bir firma yer almaktadır. Denizli’de bulunan firma yüzde 100 organik pamuklu beyaz ürünler için 22.05.2024 tarihine kadar geçerli Çevre etiketine sahiptir. Çevre Etiketi kullanıcısı 4 yıl süre kullanım hakkına sahiptir. Süre bitiminden 180 gün önce uzatılması talep edildiği takdirde Bakanlık tarafından teknik inceleme komisyonuna değerlendirme yaptırılmakta ve bunun sonucunda etiketin geçerlilik süresi uzatılabilmektedir. Çevre Etiketi Sistemi tekstil kriterleri, sektörde en iyi çevresel performansa sahip tekstil ürünlerini ortaya koymaktadır. Bu sayede çevre ve insan sağlığına zararlı olabilecek ürünlerle çevre dostu ürünler arasında ayrım yapmasını sağlanabilecektir. Çevre etiketi kullanımının yaygınlaşması sayesinde iklim değişikliğine ve biyolojik çeşitlilik üzerinde olumsuz etki yapan enerji tüketiminin azaltılacaktır ve yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilecektir. Çevresel kazanımlarının yanında ticari avantajlarına da bakacak olursak, çevre etiketi alan firmalar ve etiket alınan ürün farkındalık yaratacaktır. Pazarda yeni müşteriler, farkındalık ve fırsatlar kazandıracaktır. Bilindiği üzere; tüketimde bilincin her geçen gün daha da artması nedeniyle firmalara müşteriler tarafından çevreye duyarlı ürünler konusunda baskılar artmaktadır. Çevre etiketi, ürünlerin ve firmaların, müşteriler açısından önemli bir referans noktası, kalite odağı olarak görülmesi sağlanacaktır. Amacımız süreklilik mi yoksa sürdürülebilirlik mi? Yeni bir yatırım ya da herhangi bir satın alma kararı alırken “Bu işten bu kadar kâr ederim” demek yerine, “Bu yatırımı toplum ve çevreyi hesaba katarak yapıyorum, paydaşlarıma maliyet yüklemek yerine değer katıyorum” diyebiliyor muyuz?