Asya, Avrupa ve Ortadoğu’nun kavşak noktasında, Tuna Nehri ve Karadeniz yakınlarında yer alan Romanya, coğrafi yerleşim açısından oldukça stratejik bir konuma sahiptir. Büyük bir ekonomik potansiyeli elinde bulunduran ülke, gelişmiş sanayi ve tarım alanlarının yanı sıra zengin doğal kaynakları açısından da oldukça şanslıdır. Romanya maden çeşitliliği açısından oldukça zengin bir ülkedir. Kömür, demir cevheri, bakır ve krom rezervleri bulunmaktadır. Petrol üretimi bulunmakla birlikte ülke ihtiyacını karşılamak için yeterli değildir. Doğalgaz rezervleri bakımından oldukça önemli bir konumdadır. Romgaz ve Petrom bu alandaki en önemli firmalardır. Ayrıca, rüzgar ve güneş enerjisi alanında yatırımlar bulunmakta olup, AB’nin “yeşil enerji”yi destekleyen fonlarının da etkisi ile bu alandaki yatırımlar artacaktır.

 

RESMİ ADI Romanya
NÜFUS 19.317.000
DİL/DİN Rumence / Ortodoks (%87), Protestan (%6,8), Katolik (%5,6), Diğer (%0,6)
YÜZÖLÇÜMÜ (KM2 ) 238.391
BAŞKENT Bükreş
BAŞLICA ŞEHİRLERİ Bükreş, Lasi, Timisoara, Köstence, Cluj-Napoca, Craiova, Galati, Braşov
YÖNETİM ŞEKLİ Yarı Başkanlık Sistemi
DEVLET BAŞKANI Klaus Iohannis
PARA BİRİMİ Romen Leyi (RON)

 

Avrupa’nın güney doğusunda yer alan ve Polonya’nın ardından Orta ve Doğu Avrupa’nın en büyük ikinci pazarı durumunda olan Romanya’da, sanayileşme sürecine girilmesiyle birlikte güçlü bir kırsal göç gerçekleşmiştir. II. Dünya Savaşı’ndan ağır yaralarla çıkan Romanya, ekonomisini kalkındırmak için büyük bir mücadele dönemine girmiştir. Aralık 1989 Devrimi’nden sonra serbest piyasa sistemine adapte olmaya başlayan Romanya, iktisadi gelişme amacıyla dış ticarete önem vermiştir. Ayrıca, yine bu amaçla pek çok reformlar yapılmıştır. Kısa sürede hisselerinin çoğu devlet kontrolü altında bulunan bütün kuruluşların hızlı ve HEDEF PAZAR 43 şeffaf bir biçimde özelleştirilmesi ve vatandaşların hayat standardının yükseltilmesi yönünde politikalar uygulamaya konulmuştur. Bu reformlar özellikle, IMF, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği gibi uluslararası oluşumlar tarafından desteklenmiştir. Bu önemli gelişmelerle beraber 1 Ocak 2007 itibarıyla ülkenin Avrupa Birliği tam üyesi olması, Romanya’yı Avrupa’nın cazip ülkelerinden biri haline getirmiştir. 2020 yılında 71 milyar dolarlık ihracatla dünyada %0,4 pay ile 39. sırada olan ülkenin ihracat yaptığı başlıca ülkeler; Almanya, İtalya, Fransa, Macaristan ve Polonya’dır. Ülkenin ihracatında Türkiye %3,4 pay ile 8. sıradadır. Ülkenin 2020 yılında ihraç ettiği başlıca ürünler; karayolu taşıtları için aksam ve parçalar, otomobiller, izole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar, elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, konsollar, kabinler, diğer mesnetler ve sayısal kontrol cihazları ve kauçuktan yeni dış lastiklerdir. Romanya 2020 yılında 7 milyar dolarlık yüksek teknoloji ihracatı ile dünyada 31. sıradadır. 2020 yılında 92 milyar dolarlık ithalatla dünyada %0,5 pay ile 36. sırada olan ülkenin ithalat yaptığı başlıca ülkeler; Almanya, İtalya, Macaristan, Çin ve Polonya’dır. Ülkenin ithalatında Türkiye %4,3 pay ile 7. sıradadır. 2020 yılında ithal ettiği başlıca ürünler; karayolu taşıtları için aksam ve parçalar, tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış), otomobiller, ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) ve telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlardır.

 

TÜRKIYE İLE ROMANYA ARASINDAKİ TİCARET

Türkiye’nin 2019 yılında Romanya’ya ihracatı 3,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin Romanya’ya şeffaf bir biçimde özelleştirilmesi ve vatandaşların hayat standardının yükseltilmesi yönünde politikalar uygulamaya konulmuştur. Bu reformlar özellikle, IMF, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği gibi uluslararası oluşumlar tarafından desteklenmiştir. Bu önemli gelişmelerle beraber 1 Ocak 2007 itibarıyla ülkenin Avrupa Birliği tam üyesi olması, Romanya’yı Avrupa’nın cazip ülkelerinden biri haline getirmiştir.

2020 yılında 71 milyar dolarlık ihracatla dünyada %0,4 pay ile 39. sırada olan ülkenin ihracat yaptığı başlıca ülkeler; Almanya, İtalya, Fransa, Macaristan ve Polonya’dır. Ülkenin ihracatında Türkiye %3,4 pay ile 8. sıradadır. Ülkenin 2020 yılında ihraç ettiği başlıca ürünler; karayolu taşıtları için aksam ve parçalar, otomobiller, izole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar, elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, konsollar, kabinler, diğer mesnetler ve sayısal kontrol cihazları ve kauçuktan yeni dış lastiklerdir. Romanya 2020 yılında 7 milyar dolarlık yüksek teknoloji ihracatı ile dünyada 31. sıradadır. 2020 yılında 92 milyar dolarlık ithalatla dünyada %0,5 pay ile 36. sırada olan ülkenin ithalat yaptığı başlıca ülkeler; Almanya, İtalya, Macaristan, Çin ve Polonya’dır. Ülkenin ithalatında Türkiye %4,3 pay ile 7. sıradadır. 2020 yılında ithal ettiği başlıca ürünler; karayolu taşıtları için aksam ve parçalar, tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış), otomobiller, ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar) ve telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlardır.

 

Türkiye’nin 2019 yılında Romanya’ya ihracatı 3,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin Romanya’ya ihracatı 2020 yılında COVID-19 salgını nedeniyle %3 düşüşle 3,7 milyar dolar olarak gerçekleşirken, 2021 yılı ihracatı ise %30 artışla 4,8 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Türkiye’nin Romanya’dan yaptığı ithalat ise 2019 yılında yaklaşık 2,4 milyar dolar, 2020 yılında 2,5 milyar dolar, 2021 yılında ise yaklaşık 8 milyar dolar olarak kaydedilmiştir.

Türkiye’nin Romanya’ya ihracatında makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, motorlu kara taşıtları, demir veya çelikten eşya, plastikler ve mamulleri, elektrikli makina ve cihazlar, mobilyalar, aydınlatma cihazları, prefabrik yapılar, örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı, sebze ve meyveler ön plana çıkmaktadır.

Türkiye’nin Romanya’dan yaptığı ithalatta ise motorlu kara taşıtları, demir ve çelik makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, elektrikli makina ve cihazlar, kauçuk ve kauçuktan eşya, hububat, mineral yakıtlar, yağlar demir veya çelikten eşya, optik, fotoğraf, ölçü, tıbbi alet ve cihazlar, plastikler ve mamulleri ilk sıralarda yer almaktadır.

ROMANYA VE BURSA ARASINDAKİ TİCARET

Bursa’da Romanya sermayeli 3 firma bulunurken, kentten söz konusu ülkeye ihracat yapan 1085 firma bulunmaktadır. Bursa’nın 2021 yılında Romanya’ya gerçekleştirdiği ihracat, bir önceki yıla kıyasla %19 artarak 473,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiş, kentin Romanya’dan ithalatı ise bir önceki yıla kıyasla %5 azalış ile 102 milyon dolara gerilemiştir.